]]>

Jeśli chcesz złożyć skargę Elektroniczna skrzynka podawcza Rejestracja krok po kroku Porady i wskazówki
Serwisy GIODO
Internetowy serwis edukacyjny GIODO
Rejestracja zbiorów i ogólnokrajowy rejestr w Internecie

O Urzędzie

Zadania i kompetencje

Generalny Inspektor

Z-ca Generalnego Inspektora

Poprzednicy

Biuro

Statystyki i sprawozdania

BIP

Odpowiedzi na pytania

Dotyczące nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych

dotyczące ustawy o ochronie danych osobowych

dotyczące przepisów sektorowych

Prawo

Reforma unijnych przepisów

Przepisy prawa

Wyroki

Decyzje GIODO

Wystąpienia, sygnalizacje, wnioski GIODO

Publikacje

Edukacja

Publikacje GIODO

Literatura z zakresu ochrony danych osobowych

Poradniki / Publikacje

Kampanie edukacyjne

Szkolenia GIODO

Seminaria / Konferencje

Materiały nt. ochrony danych osobowych

Konkursy

Platforma eduGIODO

Współpraca

Krajowa

Międzynarodowa

Patronaty

W ramach "Funduszy Europejskich"

Wydarzenia

Konferencje

Spotkania

Planowane wydarzenia

Wykaz wydarzeń

Serwis prasowy

Zespół Prasowy

Materiały dla mediów

Konferencje prasowe

GIODO w mediach

Kontakt

Inne Infolinie

Informacje teleadresowe i godziny pracy

Ważne informacje

Ślubowanie i objęcie urzędu przez nowego GIODO, 22.04.2015 r.

GIODO podpisał porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

UWAGA

Dowód osobisty nie może być zastawem za wypożyczany sprzęt

eduGIODO

eduGIODO Platforma edukacyjno-informacyjna – internetowy serwis edukacyjny GIODO

e-GIODO

Platforma e-GIODO

Jeśli chcesz złożyć skargę

Skargi i wnioski na podstawie art. 227 Kpa. oraz na podstawie art. 241 Kpa.

Składanie skargi w formie tradycyjnej

Składanie skargi drogą elektroniczną

Informacje dotyczące opłaty skarbowej

Tryb i termin rozpatrywania skarg

Jeśli chcesz złożyć skargę

Najpopularniejsze

Rejestracja zbiorów danych osobowych oraz ABI

Rejestracja zbiorów danych osobowych oraz ABI

Porady i wskazówki

Prawa osób

Porady dla użytkowników portali

Wskazówki dla Administratorów Danych

Porady i wskazówki

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Banner Info

Wojewodowie pomogą w ochronie prywatności rodzin przedszkolaków.

Zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r.

Ataki sieciowe 2013, 18-19.03.2013 r.