Odliczamy do RODO
GIODO w Brukseli o harmonizacji unijnego prawa ochrony danych osobowych.
Wpływ harmonizacji prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych na działalność biznesową między przedsiębiorcami i organizacjami.
Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń
18 października 2012 r. PIU zorganizowała 12. już edycję seminarium poświęconego zagadnieniu jakości danych przetwarzanych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń.
GIODO wyjaśniał przedsiębiorcom zasady ochrony danych osobowych, 16.10.2012 r.
Rozwiązaniu problemów z praktycznym stosowaniem zasad ochrony danych osobowych w sektorze biznesu poświęcone było spotkanie GIODO z przedsiębiorcami.
Jak monitorować bezpieczeństwo leków?, 3.10.2012 r.
Temu m.in., jak chronić dane osobowe w czasie monitorowania bezpieczeństwa leków poświęcone były zorganizowane w Paryżu warsztaty.
Jak chronić dane osobowe w małych i średnich firmach?, 24-27.09.2012
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych to jeden z tematów poruszanych podczas II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
XVIII Forum Teleinformatyki „Polska w cyfrowej chmurze?”
Przetwarzaniu danych osobowych w chmurze poświęcone było XVIII Forum Teleinformatyki, w którym uczestniczył GIODO.
GIODO na VI Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich, 5-7.09.2012 r.
Uczestnikom tego spotkania przedstawił założenia zmian, jakie mają nastąpić w unijnych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.
GIODO z polskim środowiskiem bankowym o unijnej reformie prawa, 11.07.2012 r.
GIODO z polskim środowiskiem bankowym o unijnej reformie prawa dotyczącego ochrony danych osobowych.
Debata o ochronie prywatności przy relacjonowaniu wyborów przez media ukraińskie
4 czerwca 2012 r. w Kijowie odbyła się debata poświęcona ochronie prywatności przy relacjonowaniu przez media wyborów do organów władzy publicznej na Ukrainie.
GIODO szkolił KRUS, 25.06.2012 r.
25 czerwca 2012 r. zostało przeprowadzone szkolenie w Warszawie w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Szkolenie dla pracowników samorządu terytorialnego, 12.06.2012
We Wrocławiu przedstawiciele GIODO przeprowadzili szkolenie na temat ochrony danych osobowych, w którym uczestniczyła rekordowa liczba osób.
GIODO w Urzędzie Miasta Sopotu, 24.04.2012 r.
24 kwietnia 2012 r. odbyło się spotkanie z pracownikami Urzędu Miasta Sopotu.
Spotkanie Grupy ds. Ochrony Danych Osobowych w Telekomunikacji, 23-24 04.2012 r.
Wypracowaniem wspólnego stanowiska w sprawie przetwarzania danych osobowych w chmurze obliczeniowej zakończyły się sopockie obrady tzw. Grupy Berlińskiej.
Spotkanie GIODO z przedstawicielami SKOK-u, 23.04.2012 r.
W dniu 23 kwietnia 2012 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura GIODO z władzami i pracownikami Kasy Krajowej SKOK w Sopocie.
GIODO w Akademii Obrony Narodowej, 13.04.2012 r.
13 kwietnia GIODO wygłosił wykład dla studentów studiów doktorskich i kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej
O danych osobowych na Festiwalu Nauki w Dąbrowie Górniczej, 22.03.2012 r.
Ochrona danych osobowych to jeden z tematów, który omawiany był podczas Festiwalu Nauki w Dąbrowie Górniczej.
Reforma unijnych przepisów oczami przedsiębiorców, 14.03.2012 r.
Poznaniu opinii przedsiębiorców na temat unijnego projektu rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych poświęcone było spotkanie GIODO z członkami KPP Lewiatan.
Kodeks Dobrych Praktyk dla Organizacji Pozarządowych
W dniu 11 kwietnia 2012 r. w Biurze GIODO odbyło się spotkanie dotyczące opracowania Kodeksu Dobrych Praktyk dla Organizacji Pozarządowych.
Szkolenie dla tłumaczy Komisji Europejskiej
W dniach 23-24 lutego 2012 r. pracownicy Biura GIODO przeprowadzili szkolenie dla tłumaczy w Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych KE w Luksemburgu.
GIODO z europosłami o ACTA i reformie unijnych przepisów, 24.01.2012 r.
Zastrzeżenia GIODO do konwencji ACTA oraz reforma unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych były głównymi tematami spotkania GIODO z polskimi europosłami.
Dzień Ochrony Informacji Niejawnych, 20.01.2012 r.
W 2012 r. po raz pierwszy zorganizowane zostały obchody Dnia Ochrony Informacji Niejawnych.
O unijnej reformie ochrony danych osobowych ze środowiskiem ubezpieczeniowym
3 września 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne poświęcone projektowi rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady
Przedsiębiorcy pytali - GIODO odpowiadał, 25.05.2012 r.
Wskazaniu, jak w praktyce przedsiębiorcy powinni stosować zasady ochrony danych osobowych poświęcone było spotkanie GIODO z przedstawicielami biznesu.
GIODO zawarł porozumienie o współpracy z uczelnią z Rzeszowa, 7.05.2012 r.
W siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 7 maja 2012 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy między uczelnią a GIODO.
Szkolenie dla sekretarzy gmin, miast i powiatów z Podkarpacia, 7.05.2012 r.
Przedstawiciele GIODO 7 maja 2012 r. uczestniczyli w konferencji sekretarzy gmin, miast i powiatów województwa podkarpackiego.
Prawo dla monitoringu wizyjnego? 25.04.2012 r.
Taki tytuł nosiła DEBATA zorganizowana 25 kwietnia 2012 r. przez Polską Izbę Systemów Alarmowych podczas Międzynarodowych Targów Zabezpieczeń SECUREX 2012.
Profilowanie klientów - spotkanie GIODO z reprezentantami banków, 24.11.2011 r.
Omówieniu zasad profilowania klientów poświęcone było spotkanie GIODO z przedstawicielami instytucji sektora finansowego, w tym banków.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności