Odliczamy do RODO
Kolejne porozumienie GIODO z sektorem bankowym, 7.09.2016 r.
GIODO 7 września 2016 r. zawarł porozumienie o współpracy z Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową.
Z dyrektorami generalnymi urzędów wojewódzkich o reformie ochrony danych osobowych, 8.09.2016 r.
Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych istotnie zmieni przetwarzanie danych przez administrację publiczną – wskazywał zastępca GIODO podczas spotkania z dyrektorami generalnymi urzędów wojewódzkich.
Szkolenie dla pracowników samorządowych z Władysławowa, 9.09.2016 r.
Aktualnym i przyszłym zasadom ochrony danych osobowych poświęcone było szkolenie zorganizowane dla pracowników samorządowych z Władysławowa.
Porozumienie GIODO z UMCS, 14.09.2016 r.
GIODO i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zawarli porozumienie o współpracy, a jego uroczyste podpisanie odbyło się 14 września 2016 r. w siedzibie uczelni.
Debata ekspertów na temat ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 14.09.2016 r.
Przedstawiciel GIODO wziął udział w debacie redakcyjnej poświęconej unijnemu rozporządzeniu o ochronie danych osobowych.
Spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej, 21.09.2016 r.
Zagwarantowanie pewności i jasności prawa to najważniejsze wyzwanie, jakie w związku z wdrażaniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych stoi przed państwami członkowskimi, KE oraz adresatami nowych norm prawnych.
Szkolenie dla pracowników administracji publicznej, 5.10.2016 r.
Aktualnym i przyszłym zasadom ochrony danych osobowych poświęcone było szkolenie zorganizowane 5 października 2016 roku w Dąbrowie Górniczej.
Szkolenie w Woli Krzysztoporskiej, 11.10.2016 r.
Nowym regulacjom w ochronie danych osobowych poświęcone było szkolenie dla przedstawicieli samorządów, które odbyło się w Woli Krzysztoporskiej.
Minister Andrzej Lewiński uhonorowany „Pierścieniem Patrioty”, 9.11.2016 r.
Nagrodę tę minister Lewiński otrzymał m.in. w uznaniu za ponad 10-letnią działalność na rzecz ochrony prywatności i danych osobowych na stanowisku zastępcy GIODO.
Nagroda GIODO za najlepszą prezentację w sesji Młodych Mistrzów informatyki, 12.12.2016 r.
W Ministerstwie Cyfryzacji 12 grudnia 2016 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród Młodym Mistrzom informatyki, wygłaszającym prezentacje na XXII Forum Teleinformatyki.
Porozumienie GIODO z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, 16.12.2016 r.
Współdziałanie na rzecz podnoszenia poziomu ochrony danych osobowych w działalności teleinformatycznej oraz stworzenie kodeksu postępowania to główne cele porozumienia o współpracy GIODO i PIIiT.
Minister Andrzej Lewiński przechodzi na emeryturę
Z końcem 2016 r. minister Andrzej Lewiński po ponad dziesięcioletniej pracy na stanowisku zastępcy GIODO przechodzi na emeryturę.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności