Odliczamy do RODO
Konferencja Rady Europy w Tbilisi w dniach 14-15 grudnia 2016 r.
W dniach 14 – 15 grudnia 2016 r. w Tbilisi w Gruzji odbyła się konferencja dotycząca wzmacniania ochrony danych osobowych w państwach Partnerstwa Wschodniego.
GIODO edukuje sektor biznesu, 2.12.2016 r.
Podnoszenie świadomości przedsiębiorców co do zmian, jakie nastąpią w systemie ochrony danych osobowych, to jedno z ważnych zadań GIODO.
Konferencja naukowa „Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – aspekty proceduralne”, 7.12.2016 r.
Przygotowanie się do stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wymaga rozwiązania wielu kwestii proceduralnych.
GIODO przeszkolił ABI z sektora szkolnictwa wyższego, 24.11.2016 r.
Przygotowane i prowadzone przez ekspertów z Biura GIODO szkolenie poświęcone było omówieniu roli i zadań ABI powołanych przez uczelnie i szkoły wyższe.
Konferencja „Kradzież tożsamości w Internecie”, 22.11.2016 r.
Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii zjawisko kradzieży tożsamości narasta. Trzeba więc podejmować wszelkie możliwe działania, w tym edukacyjne, by mu przeciwdziałać.
Szkolenie dla ABI z sektora szkolnictwa wyższego, 24.11.2016 r.
Podnoszenie wiedzy ABI z różnych sektorów to jeden z priorytetów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Ruszył cykl konferencji o prawach dziecka w obszarach społecznych, 15.11.2016 r.
Zainaugurowała go konferencja „Prawa dziecka w konstelacji rodzinnej i placówek oświatowych”.
Wykład przedstawiciela GIODO na konferencji SECURE 2016, 26.10.2016 r.
Warunki i ograniczenia przetwarzania danych biometrycznych to temat wystąpienia przedstawiciela GIODO na Konferencji SECURE poświęconej bezpieczeństwu teleinformatycznemu.
Relacja z 38. Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności
W konferencji - jak co roku - uczestniczyła polska delegacja której przewodniczyła dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Ochrona danych w pracy placówek oświatowych, 12.10.2016 r.
Placówki oświatowe muszą dbać o dane osobowe, których są administratorami. Powinny też umieć edukować najmłodszych, jak mają chronić swoją prywatność.
O reformie ochrony danych na europejskim kongresie dla przedsiębiorców, 12.10.2016 r.
Podczas VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw zastępca GIODO przedstawił główne założenia europejskiej reformy ochrony danych osobowych.
Porozumienie o współpracy GIODO i Rzecznika Praw Dziecka, 12.10.2016 r.
GIODO i Rzecznik Praw Dziecka zawarli porozumienie o współpracy na rzecz poprawy stanu przestrzegania ochrony danych osobowych.
GIODO na sesji naukowej „Człowiek w cyberprzestrzeni”, 11.10.2016 r.
O tym, czym jest cyberprzestrzeń i jak kształtować jej bezpieczeństwo, dyskutowali uczestnicy sesji naukowej „Człowiek w cyberprzestrzeni”.
O technologii BIG DATA na konferencji dla sektora bankowego, 4.10.2016 r.
Korzystanie z technologii Big Data pod rządami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie będzie łatwiejsze niż obecnie.
O reformie ochrony danych na konferencji dla sektora bankowego, 27.09.2016 r.
Zmianom, jakie w sektorze bankowym nastąpią z chwilą rozpoczęcia stosowania rozporządzenia o ochronie danych, poświęcony był wykład ekspercki przedstawiciela GIODO.
Warsztaty nt. ochrony danych związanych z zabezpieczeniami społecznymi, 27-28.09.2016
W dniach 27-28 września 2016 r. przedstawiciel GIODO uczestniczył w warsztatach pt. "Protection of Social Security Data".
Warsztaty dotyczące wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
19 września 2016 r. przedstawiciel GIODO uczestniczył w drugich warsztatach dotyczących wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Konferencja w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, 15.09.2016 r.
Wyzwaniom, przed jakim stoi administracja publiczna w obliczu wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, poświęcona była konferencja zorganizowana w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.
Konferencja na temat zmian w systemie ochrony danych osobowych, 14.09.2016 r.
Omówieniu zmian, jakie w systemie ochrony danych osobowych wprowadzi ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, poświęcona była konferencja zorganizowana 14 września w Lublinie.
Szkolenie dla pracowników samorządowych z Władysławowa, 9.09.2016 r.
Aktualnym i przyszłym zasadom ochrony danych osobowych poświęcone było szkolenie zorganizowane dla pracowników samorządowych z Władysławowa.
Z dyrektorami generalnymi urzędów wojewódzkich o reformie ochrony danych, 8.09.2016 r.
Jak unijne rozporządzenie zmieni przetwarzanie danych przez administrację publiczną, z-ca GIODO mówił na spotkaniu z dyrektorami generalnymi urzędów wojewódzkich.
Jak przygotować się do stosowania rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 7.07.2016 r.
Seminarium zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw i kancelarię prawną PwC Legal we współpracy z GIODO.
„Inspektor ochrony danych – kontynuator administratora bezpieczeństwa informacji czy nowa funkcja zapewniająca przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych?”, 29.06.2016 r.
Konferencja kończąca I edycję studiów podyplomowych pod nazwą „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji”
Szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) z sektora administracji publicznej
Trwa szkolenie "Rola administratorów bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych"
Seminarium poświęcone nowym unijnym przepisom o ochronie danych osobowych, 7 lipca 2016
Zapraszamy do udziału w seminarium „Nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Wdrożenie ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych”
Wyzwania związane z unijną reformą prawa ochrony danych osobowych, 22.06.2016 r.
22 czerwca 2016 r. w Senacie RP odbyła się dyskusja na temat kształtu przyszłej regulacji dotyczącej ochrony danych osobowych.
"Unijna reforma prawa ochrony danych osobowych – wyzwania dla Polski" - posiedzenie seminaryjne Senatu RP, 22 czerwca 2016 r.
W dniu 22 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie seminaryjne Komisji Senatu RP organizowane we współpracy z GIODO
Jak chronić prywatność przy udostępnianiu informacji publicznej, 15.06.2016 r.
„Dylematy wynikające z realizacji prawa dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych” tematem ogólnopolskiej konferencji naukowej w Łodzi.
Konferencja Europejskich Organów Ochrony Danych w Budapeszcie, 26-27 maja 2016 r.
GIODO wziął udział w Konferencji Europejskich Organów Ochrony Danych zorganizowanej przez Krajowy Organ Ochrony Danych i Wolności Informacji na Węgrzech.
Z pomorskimi przedsiębiorcami o reformie ochrony danych osobowych, 24.05.2016 r.
Wpływ unijnego rozporządzenia na przetwarzanie danych osobowych to główny temat wystąpienia zastępcy GIODO podczas spotkania z przedstawicielami biznesu z Pomorza.
Międzynarodowe warsztaty nt. ochrony danych osobowych w obszarze aktywnych programów rynku pracy,16.05.2016 r.
GIODO wziął udział w spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Bank Światowy.
Spotkanie GIODO z przedstawicielami Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, 10.05.2016 r.
Omówienie problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych to główny temat spotkania GIODO z przedstawicielami ICM.
GIODO na Pomorzu o ochronie danych osobowych w świetle unijnego rozporządzenia, 23.05.2016 R.
Konferencja szkoleniowa w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku - tematem nowe unijne ramy prawne ochrony danych osobowych w praktyce.
GIODO na jubileuszowym Forum Administratorów Danych Osobowych i ABI, 17.05.2016 r.
Minister Andrzej Lewiński, zastępca GIODO 17 maja 2016 r. wziął udział w XX, jubileuszowym Forum Administratorów Danych Osobowych i ABI.
Na UKSW o strategii cyberbezpieczeństwa dla Polski, 20.05.2016
Strategia cyberbezpieczeństwa dla Polski to temat konferencji odbywającej się 20 maja 2016 r. na UKSW w Warszawie, współorganizowanej przez GIODO oraz MSWiA.
Porozumienie między GIODO i PIU o współpracy, 10.05.2016 r.
Wspólne działanie na rzecz podnoszenia poziomu ochrony danych osobowych to główne założenie porozumienia zawartego między GIODO i PIU.
Wystąpienie GIODO na targach SECUREX, 27.04.2016
Minister Andrzej Lewiński, zastępca GIODO wziął udział w I Forum Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych podczas Targów SECUREX w Poznaniu.
Spotkanie GIODO z uczniami Gimnazjum Nr 132 w Warszawie-Ursusie, 11.04.2016 r.
Spotkanie GIODO z uczniami Gimnazjum Nr 132 w Warszawie-Ursusie, 11.04.2016 r. Finaliści konkursu „Aktywna warszawska młodzież” z Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi byli gośćmi spotkania zorganizowanego w Biurze GIODO. Spotkanie było efektem działań promujących zagadnienia związane z prawem do prywatności i ochrony danych osobowych, podejmowanych przez uczniów tej placówki w ramach przyznanego im grantu z budżetu m. st. Warszawy. Podczas spotkania z dr Edytą Bielak-Jomaa, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, uczniowie przedstawili działania, jakie podjęli w związku z realizacją grantu, w szczególności w związku z redakcją wydawanej przez nich gazety pt. „Kreatywni i aktywni”. W ramach tego spotkania uczniowie przeprowadzili wywiad z przedstawicielem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który zostanie zamieszczony w tym piśmie. Młodzież interesowały w szczególności zagadnienia związane z zapewnieniem skutecznej ochrony danych osobowych, w szczególności ochrony dobrego imienia i wizerunku, zapobiegania kradzieży tożsamości, pytali na co trzeba zwracać szczególną uwagę podczas robienia zakupów w sklepach internetowych i przy korzystaniu z portali społecznościowych. Nie zabrakło również pytań o działający od 5 lat ogólnopolski program edukacyjny „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do szkół i nauczycieli.”, w ramach którego Generalny Inspektor promuje działania na rzecz zwiększenia świadomości wśród uczniów i nauczycieli w obszarze prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.
O sprawie Schrems na Konferencji New York State Bar Association w Krakowie, 8.04.2016
W dniach 7-9 kwietnia 2016 r. w Krakowie odbywała się międzynarodowa konferencja prawnicza New York State Bar Association („NYSBA”), pod patronatem Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.
III Forum Kierowników IT w Administracji, 20–22.04.2016 r.
Podczas III Forum Kierowników IT w Administracji zaplanowano konsultacje z GIODO na temat ochrony danych osobowych w placówkach publicznych.
Konferencja Naukowa „Europa Cyfrowa”. Opole, 7.04.2016 r.
Wpływ rozporządzenia ogólnego o ochronie danych na prawo polskie był jednym z głównych tematów obrad Konferencji Naukowej „Europa Cyfrowa”.
Porozumienie o współpracy GIODO z UMK w Toruniu, 15.03.2016 r.
W dniu 15 marca 2016 r., podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, podpisane zostało porozumienie o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych pomiędzy Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych reprezentowanym przez Pana Ministra Andrzeja Lewińskiego, Zastępcę GIODO a Wydziałem Prawa i Administracji UMK w Toruniu, reprezentowanym przez Pana Dziekana dr hab. Arkadiusza Lacha, prof. UMK. Współpraca obejmuje wspólne przedsięwzięcia w obszarze działalności naukowo-badawczej, edukacyjnej, promocyjnej, wydawniczej, a także organizacyjnej, związanej z m.in. planowanym uruchomieniem na tej Uczelni studiów podyplomowych dotyczących zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Porozumienie jest efektem dotychczasowej wieloletniej współpracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie właściwego stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa sieci i informacji, a także współorganizacji spotkań i konferencji na ten temat.
Spotkanie z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Starogardzkim Klub Biznesu.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców byli organizatorami szkolenia pt. „Administrator bezpieczeństwa informacji gwarantem stosowania przepisów o ochronie danych osobowych”.
Panel dyskusyjny poświęcony Administratorom Bezpieczeństwa Informacji. Gdynia, 16.03.2016 r.
Panel dyskusyjny poświęcony Administratorom Bezpieczeństwa Informacji. Gdynia, 16.03.2016 r. Bezpieczeństwo informacji jest jedną z najważniejszych kwestii dla instytucji państwowych i przedsiębiorstw. W dobie rozwoju nowoczesnych technologii i znaczenia informacji we współczesnym świecie, jej właściwe zabezpieczenie stało się zarówno koniecznością, jak i obowiązkiem wszystkich firm i urzędów. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zorganizowała szkoleniowy panel dyskusyjny „Administrator Bezpieczeństwa Informacji gwarantem właściwego stosowania przepisów o ochronie danych osobowych”, w całości poświęcony zagadnieniom związanym z ABI. Powitania uczestników panelu dokonał Pan Profesor Jerzy Młynarczyk, JM Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Pan Minister Andrzej Lewiński, Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który wygłosił prezentację poświęconą idei urzędnika ochrony danych na tle historycznym. Uczestnikom szkolenia przedstawione zostały zadania i obowiązki ABI w świetle najnowszych przepisów o ochronie danych osobowych, rola i odpowiedzialność prawna Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a także problem jego niezależności i samodzielności organizacyjnej. W panelu dyskusyjnym moderowanym przez Pana Pawła Makowskiego, zastępcę Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO, uczestniczyła także Pani Monika Młotkiewicz, zastępca Dyrektora Departamentu Rejestracji ABI i Zbiorów Danych Osobowych Biura GIODO oraz kadra naukowa Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, przedstawiciele Urzędu Miasta Gdyni, Zarządu Morskiego Portu w Gdyni oraz ABI. Panel dyskusyjny zorganizowany został w ramach łączącego GIODO i Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, porozumienia o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych, zawartego 16 kwietnia 2015 r. w Gdyni.
Planowane rozporządzenie unijne tematem spotkania w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie, 15.03.2016 r.
O nadchodzących zmianach w dziedzinie ochrony danych osobowych, które obowiązywać będą w całej Unii Europejskiej bez potrzeby implementacji do krajowego porządku prawnego, dyskutowano podczas spotkania Grupy Roboczej ds. Telekomunikacji, Mediów i Technologii, działającej w ramach British Polish Chamber of Commerce (BPCC), które z udziałem przedstawiciela Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odbyło się 15 marca 2016 r. w Ambasadzie Brytyjskiej Warszawie. Współorganizatorem spotkania Grupy była Kancelaria Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp. k. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajduje się na portalu BPCC: http://bpcc.org.pl/pl/event-coverages/ida-zmiany-ochrona-danych-osobowych-na-nowo-planowane-rozporzadzenie-unijne-okiem-regulatora-i-okiem-praktyka
Warsztaty dotyczące wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
16 marca 2016 r. przedstawiciel GIODO uczestniczył w warsztatach dotyczących wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zorganizowanych przez CIPL, Hunton & Williams w Amsterdamie.
Rusza cykl spotkań GIODO z przedsiębiorcami
Generalny Inspektor zaprasza na spotkania poświęcone nowej roli ABI oraz przyszłym ramom prawnym ochrony danych osobowych w UE.
Wykłady dla słuchaczy KSAP
Ochrona danych osobowych w administracji publicznej to temat wykładów dla studentów KSAP.
Jak chronić dane osobowe pracowników, 3.03.2016 r
Jakie zasady pracodawcy muszą stosować przy przetwarzaniu danych osobowych pracowników dyskutowali uczestnicy konferencji organizowanej 3 marca 2016 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
W dniu 23 lutego 2016 r. w Warszawie podpisane zostało porozumienie o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych.
Status prawny Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję naukową poświęconą funkcjonowaniu ABI w Polsce.
Seminarium z zakresu obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych dla podmiotów spółdzielczych, 2.02.2016 r.
Ochrona danych osobowych pracowników w świetle przepisów dotyczących lustracji spółdzielni była głównym tematem seminarium, które z udziałem Pana Ministra Andrzeja Lewińskiego, zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, odbyło się w dniu 2 lutego 2016 r. w Warszawie.
„Big Data – korzyści i zagrożenia” - debata w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, 11.01.2016 r.
„Big Data – korzyści i zagrożenia” to temat debaty ekspertów, która odbyła się w redakcji „Dziennika Gazety Prawnej” z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności