Odliczamy do RODO

Sposoby udostępniania informacji publicznych - Tryb wnioskowy

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2007-07-30 11:06:35
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59
Informacja publiczna nie udostępniona w BIP jest udostępniana na wniosek w sposób i w formie zgodnej z  wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Biuro, nie umożliwiają udostępnienia informacji w zaproponowany we wniosku sposób. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających udostępnienie informacji publicznej w sposób i formie wynikającej ze złożonego wniosku Biuro poinformuje pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. O ile w terminie 14 dni wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób wskazany w  powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostanie umorzone. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek zostaną poniesione dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji, Biuro może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Biuro w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. O ile informacja może być udostępniona niezwłocznie, jest ona udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności