Odliczamy do RODO

SZKOLENIA SEKTOROWE DLA ABI

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Rafał Grodzki 2017-07-07 12:07:10
Ostatnio modyfikował: Agata Smolak 2017-11-20 14:28:31

SZKOLENIA SEKTOROWE DLA ABI

Podnoszenie wiedzy ABI z różnych sektorów to jeden z priorytetów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Fachowa wiedza ABI - przyszłych inspektorów ochrony danych - zyskuje na znaczeniu zwłaszcza w ostatnim czasie, w związku z reformą prawa ochrony danych osobowych. W sprostaniu dotychczasowym i nowym wyzwaniom związanym z ochroną danych osobowych u wszystkich administratorów danych nieocenionym wsparciem będzie kompetentny, posiadający specjalistyczne przygotowanie inspektor ochrony danych. Stąd udzielanie obecnym administratorom bezpieczeństwa informacji pomocy w rozwijaniu ich wiedzy i kompetencji powinno być ważnym celem nie tylko dla administratorów danych, ale też dla organu ds. ochrony danych osobowych, jakim jest GIODO.

Sektorowe szkolenia GIODO koncentrują się na nowych unijnych przepisach o ochronie danych osobowych oraz przepisach krajowych mających zastosowanie do przetwarzania danych w określonej dziedzinie działalności. Przyczyniają się one nie tylko do podniesienia poziomu wiedzy przyszłych inspektorów ochrony danych obsługujących daną branżę, ale są okazją do wymiany doświadczeń, rozwiązań i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami szkoleń.  

Planowane szkolenia GIODO dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI):

  • Szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI)z ośrodków i domów pomocy społecznej, 12.12.2017 r.

Ostatnie w 2017 r. szkolenie przygotowujące ABI do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych GIODO organizuje dla osób reprezentujących sektor opieki społecznej.

„Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sektorze opieki społecznej w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych” to temat tego szkolenia.

Będzie ono poświęcone omówieniu zmian, jakie w systemie ochrony danych osobowych wprowadzają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwłaszcza w zakresie obowiązków administratorów danych i wspierających ich ABI - przyszłych inspektorów ochrony danych. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które weszło w życie 24 maja 2016 r., a stosowane i egzekwowane będzie od 25 maja 2018 r., poddaje istotnej zmianie sektor ochrony danych osobowych i unifikuje dotychczasowe przepisy ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu, jakie w sektorze opieki społecznej wywołuje przygotowanie się do stosowania nowych regulacji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) organizuje szkolenie, które ułatwi zrozumienie i skuteczne wdrożenie nowych zasad i obowiązków.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie 12 grudnia 2017 r. Jest bezpłatne, lecz do udziału w nim uprawnieni są wyłącznie administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI) wyznaczeni w ośrodkach pomocy społecznej i domach pomocy społecznej zarejestrowani w ogólnokrajowym, jawnym rejestrze ABI prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do 30 listopada 2017 r. za pośrednictwem kwestionariusza dostępnego na stronie internetowej urzędu pod adresem: https://szkolenia-abi.giodo.gov.pl/. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje (w tym dotyczące planu oraz miejsca szkolenia) zostaną doręczone zakwalifikowanym uczestnikom drogą elektroniczną.

Życzymy owocnego szkolenia.

 

Powyższe sektory zostały wyznaczone w oparciu o analizę bieżących problemów i potrzeb.

Informacje o szkoleniach dla kolejnych sektorów będą zamieszczane po ustaleniu ich planu na 2018 r. w niniejszej zakładce oraz w ABI-informatorze.

Zrealizowane szkolenia GIODO dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI):

  • Szkolenie dla ABI z sektora administracji publicznej, 28 czerwca 2016 r.

Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.

  • Szkolenie dla ABI z sektora szkolnictwa wyższego, 24 listopada 2016 r.

Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w uczelniach wyższych w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych. Szkolenie adresowane do administratorów bezpieczeństwa informacji powołanych przez uczelnie i szkoły wyższe

  • Szkolenie dla ABI z sektora  z sektora medycznego, 1-2 marca 2017 r.

Przetwarzaniu danych osobowych w placówkach opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, jakie w tym zakresie wprowadzi unijna reforma przepisów

  • Szkolenie dla ABI z sektora sądownictwa, 23 maja 2017 r.

Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sądownictwie w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.

  • Szkolenie dla ABI z sektora bankowego, 12 września 2017 r.

Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sektorze bankowym w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych

  •  Szkolenie ABI z sektora fundacji i stowarzyszeń, 13.11.2017 r.

Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych na przetwarzanie danych w sektorze fundacji i stowarzyszeń

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności