UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Lekarze powinni pamiętać o szyfrowaniu danych na laptopach, 6.02.2013 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2013-02-21
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2013-02-21 10:00:54
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Lekarze przetwarzający dane osobowe przy wykorzystaniu laptopów czy smartfonów muszą stosować środki ochrony kryptograficznej.

 W sektorze ochrony zdrowia trwa informatyczna rewolucja. Od 1 stycznia 2013 r. ruszył system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), za pomocą którego weryfikowane jest nasze uprawnienie do bezpłatnej opieki zdrowotnej. W tym roku ruszyć powinien także system ZIP, umożliwiający nam samodzielne sprawdzenie, jakie świadczenia medyczne finansowane ze środków publicznych zostały nam udzielone. Powstaje również system informacji medycznej (SIM), który będzie umożliwiał dostęp do danych na temat pacjenta i jego dokumentacji medycznej, zaś od 1 sierpnia 2014 r. wejdą w życie przepisy, na mocy których cała dokumentacja medyczna pacjentów będzie prowadzona wyłącznie w postaci elektronicznej.

Rodzi to poważne wyzwania w zakresie ochrony danych zarówno dla menedżerów placówek opieki zdrowotnej, jak i dla samych lekarzy.

W opinii dra Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), informatyzacja danych w sektorze opieki zdrowotnej powinna doprowadzić do całkowitej zmiany myślenia o relacji lekarz – pacjent, która obecnie opiera się ona na wzajemnym zaufaniu, a także znowelizowania przepisów dotyczących tajemnicy zawodów medycznych, w tym tajemnicy lekarskiej.

Biorąc zaś pod uwagę to, że lekarze często przetwarzają dane osobowe swoich pacjentów przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych, musza pamiętać, by właściwie je zabezpieczać.

Przy dzisiejszych metodach kryptograficznych, często darmowych, możliwe jest zaszyfrowanie dysku w komputerach lub innych urządzeniach mobilnych w taki sposób, że osoba, która przejmie nad dyskiem kontrolę, bo na przykład ukradnie nam sprzęt, nie będzie w stanie dotrzeć do zapisanych tam danych – mówił dr Wojciech Rafał Wiewiórowski podczas wywiadu udzielonego redaktor Iwonie Raszke-Rostkowskiej ze specjalistycznej, internetowej telewizji medycznej - Openmedica TV. – Osoba, która nie zna podstawowych kwestii kryptografii powinna zastanowić się, czy w XXI wieku może wykonywać zawód zaufania społecznego. Zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu osób to nie jest proste wyzwanie, ale w obecnych czasach szyfrowanie danych na twardych dyskach czy pendrivach jest absolutnie konieczne. W przeciwnym przypadku możemy być współodpowiedzialni za utratę danych osobowych – wskazywał.

Podczas rozmowy GIODO wyjaśniał też, jakie informacje przetwarzane przez podmioty z sektora ochrony zdrowia można uznać za dane osobowe. Podkreślał, że należą one do kategorii tzw. wrażliwych danych osobowych, które podlegają szczególnej ochronie, i wskazywał, jakich zasad należy przestrzegać przy ich pozyskiwaniu i wykorzystywaniu.

Ostatnie aktualności