UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

DRZDO/DEC-519/08/22921 dot. DRZDO-401/002421/07

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak 0000-00-00
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2008-10-17 09:24:09
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59
Decyzja GIODO z dnia 4 września 2008 r. odmawiająca rejestracji zbioru oraz nakazująca usunięcie danych szczególnie chronionych nieadekwatnych do celu przetwarzania.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2019-04-20
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2008-10-17 09:25:33
Ostatnio modyfikował: 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności