UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

DOLiS/DEC-496/09 dot. DOLiS-440-387/08

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2009-08-03
Wprowadził‚ informację: 2009-08-03 13:56:01
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59
Decyzja GIODO z dnia 3 czerwca 2009 r. utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję dotyczącą przetwarzania danych o stanie zdrowia Skarżącego przez Dowódcę Jednostki Wojskowej oraz Dowódcę Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2019-04-20
Wprowadził‚ informację: 2009-08-03 13:55:57
Ostatnio modyfikował: 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności