UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Przejrzystość władzy to mniej praw dla osób publicznych.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Gazeta Prawna 2007-10-23
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2007-11-05 14:50:48
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59
Państwo demokratyczne wymaga dostarczania informacji o osobach pełniących ważne funkcje publiczne, ale to nie oznacza zniesienia prawa do intymności tych osób.

KATARZYNA ŻACZKIEWICZ
katarzyna.zaakiewia@infor.pl

Poziom ochrony danych osobowych w Polsce w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej jest wysoki - stwierdził Michał Serzycki, generalny inspektor ochrony danych osobowych podczas wczorajszej konferencji na temat Prawa do prywatności w społeczeństwie nadzorowanym. Nie oznacza to jednak, że nie ma przeszkód w udostępnianiu danych. Zdarzają się przypadki niekompetentnych urzędników, którzy nie udzielają tych informacji, mimo że mają taki obowiązek. W czasie wczorajszej konferencji z okazji 10-lecia uchwalenia ustawy o ochronie danych osobowych, prof. Bogusław Banaszak, przewodniczący Rady Legislacyjnej zwrócił uwagę na kolizję norm prawnych. Państwo demokratyczne wymaga dostarczania informacji o osobach pełniących ważne funkcje publiczne. Przejrzystość polityki jednak nie wyklucza stosowania ogólnie przyjętych zasad prawa do prywatności. Jak wielokrotnie wskazywał Trybunał Konstytucyjny w stosunku do osób ubiegających się o stanowiska, jak i pełniących je, prawo do prywatności podlega istotnym ograniczeniom, uzasadnionym bezpieczeństwem. Ze względu na zasadę proporcjonalności prof. Banaszak postuluje enumeratywne wskazanie w ustawie tych danych, które podlegają swobodzie ujawniania z uwagi na przejrzystość działań władz. Trudności dla sądów i obywateli powoduje brak jednolitej definicji osób pełniących funkcje publiczne, funkcjonariuszy publicznych czy osób publicznych.

Zdaniem prof. Banaszaka należy przyjąć, że osoba pełniąca funkcje publiczne to taka, która w ramach funkcji publicznych decyduje o sytuacji innych osób. Wyklucza się tym samym z tego kręgu osoby zatrudnione w instytucjach publicznych wykonujące czynności usługowe i techniczne. Znowelizowany w 2003 roku kodeks karny w art. 115 par. 9 nie odpowiada definicji przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza sformułowanej w wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Peter Hustinx, europejski inspektor ochrony danych zwrócił uwagę w swym wystąpieniu na postanowienia dwóch dyrektyw unijnych. Nowe technologie nie mogą człowieka pozbawić praw. Jednak dane o osobach muszą ulegać ograniczeniom z powodów bezpieczeństwa oraz praw i swobód obywatelskich, w tym prawa do prywatności

Ostatnie aktualności