UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy kurator sądowy może otrzymać dane osobowe likwidatora konkretnej firmy?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-07-01
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-07-15 11:08:04
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, ponieważ dane o likwidatorach są danymi zawartymi w jawnym rejestrze i każdy ma do nich dostęp.

Uzasadnienie

Ustawa o ochronie danych osobowych określa jedynie ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, zaś, gdy istnieją inne – szczególne wobec ustawy przepisy prawa - mają one pierwszeństwo stosowania. W związku z tym opisywaną sprawę należy rozpatrywać w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 2 tej ustawy w dziale 6 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się dane o osobie likwidatora wraz ze sposobem reprezentacji, zarządcy oraz zarządcy komisarycznego. Rejestr przedsiębiorców stanowi część Krajowego Rejestru Sądowego, który, na mocy art. 8 ust. 1omawianej ustawy,  jest jawny. Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji.

 

Ostatnie aktualności