UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy prezydent miasta może przetwarzać dane osobowe osoby reprezentującej stowarzyszenie?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-08-28
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-09-01 09:35:30
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, bowiem obowiązek przetwarzania danych osobowych założyciela stowarzyszenia przez prezydenta miasta wynika z przepisów prawa.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, założyciele stowarzyszenia zobowiązani są powiadomić organ nadzorujący o jego utworzeniu (stowarzyszenia). Ponadto, zgodnie z ust. 2 założyciele zobowiązani są uchwalić regulamin działalności, w którym prócz nazwy czy celu działalności należy podać również dane przedstawiciela reprezentującego to stowarzyszenie. I tak, na podstawie art. 8 ust. 5 Prawa o stowarzyszeniach, nadzór nad działalnością stowarzyszeń sprawuje starosta właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia – w zakresie nadzoru nad stowarzyszeniami innymi niż wymienione w pkt 1 (tj. nad stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego). Natomiast zgodnie z art. 91 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w mieście na prawach powiatu funkcję starosty pełni prezydent miasta i w związku z tym to on jest uprawniony do przetwarzania informacji związanych z utworzeniem oraz działalnością stowarzyszenia.

Dlatego, jak wynika z powyższego prezydent miasta ma prawo przetwarzać dane osobowe osoby reprezentującej stowarzyszenie, ale tylko w takim zakresie jaki pozyskał z zawiadomienia o założeniu stowarzyszenia.

 

Ostatnie aktualności