UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Ochrony Danych w Telekomunikacji (Grupa Berlińska)

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2009-10-26
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-11-02 11:30:26
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Grupa Berlińska została założona w 1983 roku podczas Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności z inicjatywy Berlińskiego Rzecznika Ochrony Danych, przewodniczącego Grupy. Od 1983 roku Grupa przyjęła szereg rekomendacji („wspólnych stanowisk” i „dokumentów roboczych”), mających na celu poprawę ochrony prywatności w sektorze telekomunikacji. Grupę tworzą przedstawiciele organów ochrony danych, krajowych administracji publicznych, organizacji międzynarodowych oraz naukowcy z całego świata. Od początku lat 90. Grupa koncentruje się w szczególności na ochronie prywatności w Internecie.

Broszura zawierająca wszystkie dokumenty przyjęte przez Grupę Berlińską do 2006 r. (w języku niemieckim i angielskim) jest dostępna poniżej. Dokumenty został uzupełnione licznymi rezolucjami, które przygotowała lub miała na nie wpływ Grupa, przyjętymi podczas Międzynarodowych Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Grupa Berlińska 2019-05-26
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-11-02 11:28:43
Ostatnio modyfikował: 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-05-02 15:27:47
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Grupa Berlińska -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-06-07 11:04:33
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności