UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Grupa Koordynująca Nadzór nad Eurodac

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2009-12-08
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-01-07 14:16:50
Ostatnio modyfikował: Ania Zawiła 2015-12-28 15:01:21

 

Nadzór nad systemem Eurodac sprawuje Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz przedstawiciele krajowych organów nadzorczych nad Eurodac pochodzący z każdego z państw członkowskich. Wchodzą oni w skład Grupy Koordynującej. Każdy z członków Grupy Koordynującej zostaje wyznaczony przez organ nadzorczy, który reprezentuje. Jeśli państwo członkowskie wyznaczyło więcej niż jeden organ nadzorczy, organy te wyznaczają wspólnego przedstawiciela.

 

Dodatkowe informacje w języku angielskim dostępne są na stronie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/CEurodac 

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Sekretariat Grupy Koordynującej nadzór nad Eurodac 2008-12-17
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-01-07 14:14:58
Ostatnio modyfikował: Ania Zawiła 2015-12-28 15:01:21
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Sekretariat Grupy Koordynującej nadzór nad Eurodac 2007-07-17
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-01-07 14:13:33
Ostatnio modyfikował: Ania Zawiła 2015-12-28 15:01:21
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Sekretariat Grupy Koordynującej nadzór nad Eurodac -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-01-07 14:14:11
Ostatnio modyfikował: Ania Zawiła 2015-12-28 15:01:21

Ostatnie aktualności