UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy agencje zatrudnienia powinny zgłosić do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbiory danych kandydatów do pracy – osób poszukujących pracy?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-04-09
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2010-04-09 14:19:39
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Tak, gdyż ustawa o  ochronie danych osobowych nie zwalnia z rejestracji administratorów danych takich zbiorów danych.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych administrator danych jest obowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO), chyba że zachodzi jedna z przesłanek zwalniających z tego obowiązku, określonych w art. 43 ust. 1 pkt 1-11 ustawy. Przykładowo z obowiązku rejestracji zbiorów danych zwolnieni są administratorzy danych osób u nich zatrudnionych – art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy. Oznacza to, że pracodawcy nie muszą rejestrować u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zbiorów danych swoich pracowników, przy czym dotyczy to nie tylko aktualnych, ale też byłych pracowników, a także kandydatów do pracy.

Agencje zatrudnienia działają na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Prowadzą one działalność gospodarczą w zakresie m.in. świadczenia usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, czy poradnictwa zawodowego. Nie zatrudniają jednak pracowników, za wyjątkiem agencji pracy tymczasowej (art. 18 ust. 1 pkt 4). Agencje zatrudnienia przetwarzają dane osobowe zazwyczaj na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych – lub na podstawie zawartej umowy dotyczącej świadczenia usług pośrednictwa pracy, co stanowi podstawę prawną z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych.

O ile zatem agencje zatrudnienia prowadzą zbiory danych nie dotyczące osób u nich zatrudnionych, to muszą je zgłosić do rejestracji GIODO. Wyjątkiem są tu agencje pracy tymczasowej, które zatrudniają pracowników tymczasowych i w związku z tym podlegają wyłączeniu z obowiązku rejestracji na podstawie ww. przesłanki art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych.

Ostatnie aktualności