UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy biblioteki mają obowiązek rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych prowadzonych przez siebie zbiorów danych czytelników?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-04-09
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2010-04-09 14:24:47
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Tak – co do zasady, jednakże w określonych sytuacjach zbiory danych osobowych czytelników bibliotek zwolnione są z rejestracji.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, administrator danych zobowiązany jest zgłosić zbiór danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, chyba że zachodzi jedna z  przesłanek zwalniających go z tego obowiązku, które zostały określone w art. 43 ust. 1 tej ustawy.

Co do zasady zbiory danych osobowych dotyczące czytelników bibliotek podlegają obowiązkowi rejestracji. Jednakże w określonych sytuacjach ww. zbiory danych osobowych  zwolnione są z obowiązku rejestracji. Stosownie, bowiem do treści art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy, z obowiązku rejestracji zwolnione są zbiory, w których gromadzone są dane osobowe dotyczące wyłącznie osób uczących się oraz zatrudnionych u administratora danych osobowych. Zatem na podstawie tego przepisu nie będą podlegały obowiązkowi rejestracji min.: zbiory danych bibliotek organizowanych w zakładach pracy, gdzie czytelnikami są wyłącznie osoby zatrudnione, jak również zbiory prowadzone przez szkoły, gdzie czytelnikami są wyłącznie osoby uczące się.

Obowiązkowi rejestracji nie podlegają również zbiory danych dotyczących użytkowników systemu biblioteczno-informacyjnego, które prowadzone są przez uczelnie wyższe. W  świetle bowiem art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o  szkolnictwie wyższym, w uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi biblioteka. W związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego, uczelnia może przetwarzać określone w jej statucie dane osobowe osób korzystających z tego systemu. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym stanowi wprost, że zbiór danych osobowych prowadzony w ramach systemu biblioteczno-informacyjnego, zwolniony jest z obowiązku rejestracji, wynikającego z art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych (art. 88 ust. 5 tej ustawy).

Ostatnie aktualności