UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy zbiory danych zawierające podania o pracę powinny zostać zarejestrowane u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-04-09
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2010-04-09 13:57:17
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż dla tego rodzaju zbiorów ustawa o ochronie danych osobowych przewiduje wyłączenie z rejestracji.

Uzasadnienie

Stosownie do przepisu art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych jest – co do zasady – zobowiązany zgłosić zbiór danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, chyba że zachodzi jedna z przesłanek zwalniających go z tego obowiązku, określonych w art. 43 ust. 1 tej ustawy. Nałożenie na administratorów danych obowiązku rejestracji umożliwia organowi do spraw ochrony danych osobowych sprawowanie kontroli nad prawidłowością procesu przetwarzania danych osobowych. Przy czym zgłoszenie zbioru danych do rejestracji nie oznacza przesyłania danych osobowych, które stanowią jego zawartość. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie przetwarza bowiem danych osobowych gromadzonych w ramach zbiorów danych, podlegających obowiązkowi rejestracji, a jedynie dysponuje informacjami o takich zbiorach.

Jednak nie wszyscy administratorzy danych muszą zgłaszać zbiory do rejestracji. Ustawa o ochronie danych osobowych zwalnia z tego administratorów danych przetwarzanych np. w związku z  zatrudnieniem u nich (art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy). Dotyczy to zbiorów aktualnych i byłych pracowników, a także kandydatów do pracy.

Jeśli zatem z treści nadesłanego do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgłoszenia zbioru do rejestracji wynika, iż w przedmiotowym zbiorze przetwarzane są dane osób ubiegających się o  pracę u administratora danych, to zbiór taki nie podlega rejestracji. Tym samym administratorzy danych takich zbiorów nie są zobowiązani do ich zgłaszania Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych do rejestracji.

Ostatnie aktualności