UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

I Krajowe Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz V Forum Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Rynia k/Warszawy, 03-05.11.2010 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2011-07-04
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-07-07 13:36:44
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
W związku z nową ustawą o ochronie informacji niejawnych i zmianami w przepisach dotyczących obowiązków i zadań kierowników jednostek organizacyjnych i pełnomocników ochrony, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych zorganizowało Forum poświęcone temu tematowi. Podczas obrad dr Wojciech R. Wiewiórowski, GIODO,  przedstawił referat pt. Nowe technologie i rozwiązania prawne a potrzeby i wyzwania społeczeństwa informacyjnego". Forum odbywało się pod honorowym patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Ostatnie aktualności