UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Konkurs GIODO na najlepszą pracę magisterską rozstrzygnięty

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-05-25
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-05-25 14:49:23
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 12:38:49

Uroczystym wręczeniem nagrody, którą jest staż w Kancelarii Wierzbowski Eversheds, zakończyła się II edycja konkursu GIODO na najlepszą pracę magisterską/licencjacką z zakresu ochrony danych osobowych.

Spotkanie, na którym ogłoszono wyniki, odbyło się 25 maja 2009 r. w siedzibie tygodnika „Computerworld” – jednego z partnerów konkursu, a nagrody wręczali m.in. Michał Serzycki, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz jego zastępca – Andrzej Lewiński.

Miesięczny, płatny staż w Kancelarii Wierzbowski Eversheds zdobył Michał Kaczorowski, który pracę pt. „Przesłanki dopuszczające przetwarzanie danych osobowych” obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W konkursie wyróżniono także Pawła Byrczka za pracę „Uprawnienia kontrolne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w świetle ustawy o ochronie danych osobowych” napisaną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Joannę Szkiruć za pracę „Ochrona danych osobowych w III RP” obronioną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Celem konkursu organizowanego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przy współpracy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA i tygodnika „Computerworld” jest propagowanie wiedzy o prawie do prywatności i ochronie danych osobowych. Komisja konkursowa w składzie: minister Andrzej Lewiński, zastępca GIODO, pani prof. dr hab. Jolanta Jabłońska – Bonca, prorektor ds. Studiów Prawniczych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, pani Urszula Góral, dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO, pan dr Paweł Fajgielski z Katedry Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz pan dr Arwid Mednis z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, oceniała nadesłane prace nie tylko od strony umiejętnego zastosowania wiedzy prawniczej, ale także praktycznego wykorzystania informacji dotyczących ochrony danych osobowych.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez GIODO oraz Wydawnictwo Sejmowe, a także nagrody specjalne ufundowane przez patrona medialnego – tygodnik „Computerworld”.

Ostatnie aktualności