UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

31 Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności, Madryt 4-6.11.2009

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2009-11-16
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-11-20 15:43:30
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

W dniach 4-6 listopada 2009 w Madrycie odbyła się 31 Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności. Organizatorem tegorocznego wydarzenia, będącego największym światowym forum poświęconym ochronie prywatności, była Hiszpańska Agencja Ochrony Danych (AEPD). Konferencja zgromadziła przedstawicieli organów i instytucji odpowiedzialnych za gwarantowanie ochrony danych i prywatności z 46 państw, jak również przedstawicieli organizacji prywatnych – przede wszystkim wielkich międzynarodowych korporacji i przedsiębiorstw z sektora technologii – ekspertów w tej dziedzinie z każdego kontynentu, oraz przedstawicieli instytucji międzynarodowych i społeczeństwa.

Pod hasłem „Prywatność: dziś jest jutrem” podczas 3-dniowej konferencji, podzielonej na 6 sesji plenarnych oraz 12 sesji paralelnych, ponad 90-u prelegentów, będących ekspertami ze sfery politycznej, technologicznej, biznesowej i instytucjonalnej, omawiało główne kwestie i wyzwania dla prywatności teraz i w przyszłości.

Głównym założeniem konferencyjnym było przyjęcie „Międzynarodowych Standardów Ochrony Prywatności i Danych Osobowych”, które będą podstawą do opracowania powszechnego wiążącego dokumentu prawnego, mającego jak najszersze poparcie instytucjonalne i społeczne, gwarantującego ochronę prywatności w zglobalizowanym świecie, który niedawno zyskał poparcie Rady Europy. Projekt standardów był przedmiotem debaty podczas zamkniętej sesji organów ochrony danych. Organem koordynującym prace nad projektem była Hiszpańska Agencja Ochrony Danych, a w przygotowaniach uczestniczyły organy i instytucje gwarantujące ochronę danych i prywatności oraz przedstawiciele publicznych i prywatnych organów i organizacji.

Równowaga między bezpieczeństwem a prywatnością to jedna z podstawowych kwestii omawianych dogłębnie przez ekspertów zgromadzonych w Madrycie, w szczególności w odniesieniu do tych systemów, które wzbudzają największe kontrowersje, takich jak rozpowszechnienie urządzeń do wideonadzoru, czy też biometria, której stosowanie staje się coraz powszechniejsze.

Bez wątpienia jedną z kluczowych kwestii szczegółowo analizowanych podczas całej Konferencji stanowił nieprzerwany rozwój technologii informacyjnych oraz przede wszystkim Internetu, niezbędnego narzędzia w dzisiejszym społeczeństwie, ale kwestie te wymagały rozważenia w obliczu rozpowszechniania nowych usług, takich portale społecznościowe, ze względu na ich wpływ na sferę ochrony danych i prywatności.

Kolejnym kluczowym tematem Konferencji była ochrona niepełnoletnich, strategiczne wyzwanie w cyfrowym świecie, oraz próba odpowiedzi na pytania, w jaki sposób można zagwarantować weryfikację wieku niepełnoletnich oraz czy ich edukacja w zakresie zagrożeń wynikających z korzystania z nowych technologii jest wystarczająca.

Konferencja skupiła się także na kwestiach niezwykle interesujących dla świata biznesu. W tym zakresie istotnymi tematami były ochrona danych jako strategiczny element w sferze biznesu i międzynarodowe przepływy danych w zglobalizowanym świecie oraz potrzeba zachęcania do stosowania w branży technologicznej protokołów i technologii, które, już od momentu powstania i opracowania, przyczyniają się do gwarantowania prywatności.

Przedmiotem dyskusji i analizy podczas sesji paralelnych były kwestie mające duży wpływ na ochronę danych, np. te wiążące się z pogodzeniem prawa własności intelektualnej oraz prawa do ochrony danych; prywatnością i nowymi technikami reklamowymi i marketingowymi; wyzwaniami dla prywatności w sferze dziennikarstwa cyfrowego i obywatelskiego, rozpowszechnianiem zjawiska blogów; oraz ograniczeniami we wdrażaniu kontroli pracowniczych przez pracodawcę.

Ostatnia sesja plenarna Konferencji była całkowicie poświęcona analizie potrzeby ustanowienia instrumentu o powszechnym zasięgu, obejmującego minimalne wymogi niezbędne do zagwarantowania w świecie bez granic przepływu informacji i prawa do ochrony danych oraz prywatności obywateli na poziomie globalnym, niezależnie od ich pochodzenia.

Ważnym innowacyjnym elementem tegorocznej edycji Międzynarodowej Konferencji było zorganizowanie czterech sesji poświęconych specjalnie ochronie danych na poziomie krajowym (w Hiszpanii). Podczas sesji hiszpańskich dokonano analizy drugiego badania dotyczącego ochrony danych przeprowadzonego we współpracy z Ośrodkiem Badań Socjologicznych (CIS), hiszpańscy eksperci w dziedzinie ochrony prywatności podzielili się swoimi doświadczeniami oraz przedstawiono nowy przewodnik Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych pt. „Ochrona danych w przedsiębiorstwach”. Poza tym zaprezentowano nowe narzędzie, które AEPD wdroży na swojej stronie internetowej w listopadzie i które pozwoli osobom odpowiedzialnym za ochronę danych w przedsiębiorstwach ustalić stopień zgodności z ustawą o ochronie danych dzięki bezpłatnemu testowi samooceniającemu.

Kładąc nacisk na udział przedstawicieli wszystkich środowisk społecznych i biznesowych, 31 Konferencja udzieliła wsparcia dla zorganizowania wydarzeń poprzedzających Konferencję w dniu 3 listopada, zrzeszających w różnych miejscach przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń takich jak EPON (European Privacy Officers Network – Europejska Sieć Urzędników ds. Ochrony Prywatności), IAPP (International Association of Privacy Professional – Międzynarodowe Stowarzyszenie Specjalistów ds. Ochrony Prywatności) oraz Frankofońskie Stowarzyszenie Organów Ochrony Danych. Wśród tych wydarzeń znalazło się także VII Iberoamerykańskie Posiedzenie dot. Ochrony Danych, zorganizowane pod patronatem Amerykańskiej Sieci Ochrony Danych (RIPD).

Więcej informacji na temat 31 Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności można znaleźć na stronie konferencyjnej http://www.privacyconference2009.org.

 

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-04-03 12:01:44
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności