UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GIODO jednym z kandydatów do nagrody głównej w konkursie na najlepsze praktyki w zakresie ochrony danych osobowych, 04.02.2009 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2011-02-14
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-03-08 13:05:44
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 12:38:35

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych został jednym z kandydatów do zdobycia nagrody głównej w piątej edycji konkursu na najlepsze praktyki w zakresie ochrony danych osobowych stosowane przez podmioty administracji publicznej w krajach, które podpisały Konwencję Rady Europy z 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, ogłoszonym przez Agencję Ochrony Danych Osobowych Regionu Madryt. W związku z tym, w dniu 4 lutego 2009 r. wizytę w Biurze GIODO złożyła ekipa filmowa z Hiszpanii, w celu nagrania filmu o zgłoszonej do konkursu platformie e-learningowej eduGIODO. Film został zaprezentowany 18 lutego 2009 r. podczas europejskiego seminarium dotyczącego najlepszych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych, które odbyło się 18 lutego 2009 r. w Madrycie. Seminarium było okazją do prezentacji 17 projektów dobrych praktyk, w tym polskiej platformy e-learningowej. Coroczne przyznawanie tej nagrody przez madrycką Agencję stanowi formę propagowania idei ochrony prywatności i ma znaczący wpływ na poziom "kultury ochrony danych". Polska platforma edukacyjno–informacyjna „eduGIODO” zyskała wysokie noty zarówno u członków jury, jak i pozostałych uczestników madryckiego spotkania.

Ostatnie aktualności