UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Porozumienie o współpracy między GIODO i Wyższą Szkołą Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu, 20.05.2008 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak 2017-10-25
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2008-06-02 13:42:24
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-25 11:45:09

W dniu 20 maja 2008 r., podczas Konferencji zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu, Pan Michał Serzycki -Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University Pan dr Richard Magner, podpisali Porozumienie o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych. Dodatkowo, w czasie wizyty Pan Andrzej Lewiński - Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Prezydent Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University Pan dr Krzysztof Pawłowski, podpisali Umowę w sprawie współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych. Dążąc do podwyższania wiedzy zawodowej i profesjonalnych umiejętności praktycznych oraz doskonalenia mechanizmów działalności w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych, obie instytucje postanowily, że inicjować będą wspólne przedsięwzięcia, takie jak seminaria, konferencje czy prace naukowe i badawcze, mające na celu spełnienie założeń Porozumienia i Umowy.

Ostatnie aktualności