UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, Warszawa, 2.12.2008

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak 2011-01-26
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2008-12-17 11:38:22
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2015-05-29 15:51:00

2 grudnia 2008 r. odbyła się konferencja naukowa „Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy” zorganizowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Katedrę Prawa Prywatnego Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.

Spotkanie było okazją do dyskusji na temat ochrony danych osobowych pracowników oraz dopuszczalności stosowania przez pracodawców nowoczesnych metod nadzoru w miejscu pracy, a także takich zabezpieczeń, których wdrażanie wiąże się z koniecznością udostępniania danych szczególnie chronionych.

    Prelegenci wyjaśniali:
  • gdzie przebiega granica między prawami pracodawców a prawami pracowników do prywatności,
  • jakich danych pracodawca może żądać od pracowników,
  • jakie metody i technologie mogą mieć zastosowanie w celu pozyskania danych; które są bezprawne,
  • jakie są instrumenty ochrony pracowników przed nadmierną ingerencją pracodawców w sferę ich prywatności.

Ostatnie aktualności