UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Konferencja pt. "Bezpieczeństwo Publiczne a Ochrona Danych Osobowych"

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-01-26
Wprowadził‚ informację: 2006-05-23 14:48:00
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

W dniach 11-12 maja 2006 r. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Konferencja pt. "Bezpieczeństwo Publiczne a Ochrona Danych Osobowych", nad którą honorowy patronat objął Marszałek Sejmu RP Marek Jurek.

Zaproszeni goście - uczestnicy z całego świata, reprezentujący krajowe urzędy ochrony danych, Radę Europy, Komisję Europejską, środowiska naukowe, a także największe światowe podmioty i samorządy gospodarcze - dyskutowali o kształcie ochrony danych osobowych w przypadkach zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego.

Uczestnicy konferencji próbowali odpowiedzieć na pytanie: czy, a jeśli tak, to gdzie są granice ingerencji w prywatność osoby, jeśli jest podejmowana w imię ochrony bezpieczeństwa publicznego. Czy przyczyną poszerzenia zakresu informacji o obywatelach gromadzonych przez podmioty publiczne może być zapobieganie aktom terroru, przestępczości?

Uczestnicy Konferencji zastanawiali się też nad gromadzeniem danych osobowych przez podmioty prywatne realizujące obowiązki nałożone na nie przepisami prawa. Czy realizacja obowiązków, takich jak np. ciążące na bankach w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem oszustw finansowych lub dotyczących przechowywania i wykorzystywania danych przez dostawców usług telekomunikacyjnych, pod hasłem ochrony bezpieczeństwa publicznego, nie jest tylko niepotrzebną ingerencją w prywatność, czy nie spowoduje u obywateli poczucia, że są śledzeni i inwigilowani.

Czy pomiędzy prawem do poczucia bezpieczeństwa a prawem do prywatności jest szansa na kompromis?

Podczas obrad przedyskutowane zostały następujące tematy:

  1. Prawa człowieka a bezpieczeństwo publiczne - szansa na kompromis?
  2. Ochrona danych osobowych w obszarze wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa. Ostatnie wydarzenia - przyszłe działania.
  3. Ochrona prywatności w kontekście wprowadzenia Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II).
  4. Przetwarzanie danych szczególnie chronionych przez organy wymiaru sprawiedliwości.
  5. Czy realizacja obowiązków nakładanych na sektor prywatny spowoduje powstanie "społeczeństwa inwigilowanego"?
  6. Ograniczenia prywatności a bezpieczeństwo publiczne w kontekście obowiązków sektora bankowego związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem oszustw finansowych.
  7. Obowiązki dostawców usług telekomunikacyjnych a ochrona prywatności konsumentów: przechowywanie i dalsze wykorzystywanie danych transmisyjnych.

Ostatnie aktualności