UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

26 Międzynarodowa Konferencja Ochrony Prywatności i Danych Osobowych pt. "Prawo do prywatności - Prawo do godności" pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-01-26
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2004-02-18 14:47:13
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Wrocław, 14, 15 i 16 września 2004 roku.
(miejsce obrad: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)
http://26konferencja.giodo.gov.pl

Konferencje są najważniejszymi, corocznymi spotkaniami uczestników z całego świata, reprezentujących krajowe urzędy ochrony danych osobowych, także Radę Europy i Komisję Europejską oraz środowiska naukowe, a także największe światowe podmioty gospodarcze i samorządy gospodarcze.

Tradycyjnie, uczestnikami konferencji były osoby z Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Australii i Nowej Zelandii. Tradycyjnie także, zaproszenie na konferencję otrzymali przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji praw człowieka z państw - "nowych demokracji";, tworzących instytucje demokratyczne, dla których uczestnictwo w konferencji stało się okazją do bliższego poznania problematyki ochrony danych osobowych.

Międzynarodowe Konferencje są okazją do dyskusji nad nowymi problemami z zakresu ochrony danych i prywatności, dają możliwość prezentacji nowych technologii, które mogą być wykorzystywane w naruszaniu prywatności oraz technologii służących ochronie prywatności. W czasie konferencji przygotowywane są propozycje nowych, międzynarodowych regulacji prawnych w dziedzinie ochrony prywatności.

Wybór polskiego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jako organizatora tak ważnego spotkania, był wyrazem uznania dla Polski jako państwa demokratycznego, respektującego prawa i wolności obywatelskie, w których poczesne miejsce zajmuje prawo do prywatności i ochrony danych.

25 Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Prywatności i Danych Osobowych w Sydney, 2003 r.: www.privacyconference2003.org

27 Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Prywatności i Danych Osobowych w Montreux, 2005 r.: www.privacyconference2005.org

Ostatnie aktualności