UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Informacje ogólne

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2010-08-02
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2010-08-06 15:42:05
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Badania GIODO na temat ochrony danych i prywatności dzieci i młodzieży

Biuro GIODO realizuje kolejny projekt partnerski finansowany z środków UE w ramach Programu Leonardo da Vinci „Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatnością przez dzieci i młodzież”. Projekt realizowany będzie w latach 2010-2012 we współpracy z Węgierskim Organem Ochrony Danych oraz Chorwacką Agencją Ochrony Danych Osobowych.

Jednym z najważniejszych problemów zaobserwowanych przez europejskie organy ochrony danych osobowych jest brak kompleksowej wiedzy na temat postrzegania zagadnień związanych z ochroną danych osobowych i prywatności wśród dzieci i młodzieży. Problem ten jest szczególnie istotny w związku z dynamicznym rozwojem nowoczesnych technologii oraz szeregu innych usług, które umożliwiają łatwą identyfikację osób. W związku z tym istotne staje się poznanie skali tego zjawiska oraz obecne podejście dzieci i młodzieży do ochrony danych osobowych i swojej prywatności.

Założeniem projektu jest przeprowadzenie badań w Polsce, Chorwacji i na Węgrzech wśród dzieci i młodzieży celem oceny ich podejścia do zagadnień związanych z ochroną danych osobowych i prywatności. W rezultacie powstanie raport podsumowujący badania oraz przedstawiający ocenę tego zjawiska w trzech krajach członkowskich UE.

Realizacja projektu umożliwi:

  • diagnozę poziomu świadomości dzieci i młodzieży na ten temat,
  • porównanie wyników badań między krajami biorącymi udział w projekcie,
  • przygotowanie rekomendacji w oparciu o wyniki badań,
  • upowszechnianie wyników badań na poziomie krajowym i międzynarodowym,
  • wzmocnienie roli organów ochrony danych państw uczestniczących w projekcie w celu upowszechnienia informacji w grupach docelowych,
  • zintensyfikowanie współpracy między organami ochrony danych w różnych krajach członkowskich UE.

Wiedza pozyskana w toku realizacji projektu umożliwi lepsze ukierunkowanie działań informacyjnych w kraju i na świecie nt. sposobów ochrony danych osobowych i prywatności dzieci i młodzieży.

Ostatnie aktualności