UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

III spotkanie konsorcjum

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-11-17
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-11-17 13:02:49
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tytuł projektu: „Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatnością przez dzieci i młodzież” („Perception of the data protection and privacy issues by children and youth”)

W dniach 11-12 października 2011 r. odbyło się trzecie spotkanie konsorcjum partnerskiego realizującego projekt partnerski finansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenia się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme) pt. „Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatnością przez dzieci i młodzież”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Węgierskiego Organu Ochrony Danych, Chorwackiej Agencji Ochrony Danych Osobowych oraz Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W trakcie spotkania przedyskutowana została ostateczna formuła ankiety i jej zakres, a także omówione zostały wszystkie zagadnienia związane z metodologią badawczą, m.in. zdefiniowano populację, która podlegać będzie badaniu, określono zasięg geograficzny badań oraz omówiono wszystkie zagadnienia szczegółowe związane z przeprowadzeniem badań wśród dzieci i młodzieży.

W efekcie spotkania wyznaczony został kierunek dalszego działania oraz przygotowane zostały podstawy do realizacji badania ankietowego.

Ostatnie aktualności