UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

I spotkanie konsorcjum

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2011-10-24
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-11-17 13:20:15
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Projekt partnerski realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci –  2010-1-PL1-LEO04-11313 1

Tytuł projektu: „Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatnością przez dzieci i młodzież” („Perception of the data protection and privacy issues by children and youth”)

W dniach 9-10 grudnia 2010 r. w siedzibie Węgierskiego Organu Ochrony Danych w Budapeszcie odbyło się pierwsze spotkanie konsorcjum partnerskiego realizującego projekt partnerski finansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenia się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme) pt. „Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatnością przez dzieci i młodzież”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Węgierskiego Organu Ochrony Danych Chorwackiej Agencji Ochrony Danych Osobowych oraz Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostały cele i rezultaty projektu, przedstawiony został harmonogram realizacji projektu oraz omówione zostały zagadnienia związane z zarządzaniem projektem i budżetem. Istotnym punktem spotkania było wstępne omówienie metodologii badań wśród dzieci i młodzieży dotyczących sposobu postrzegania problematyki ochrony danych osobowych i prywatności, zwłaszcza w kontekście rozwoju nowych technologii. W efekcie spotkanie to przyczyniło się do zapoczątkowania prac zmierzających do przeprowadzenia badań oraz umożliwiło zacieśnieniem się więzi między partnerami współpracującymi przy realizacji tego projektu.

Następne spotkanie planowane jest na luty 2010 r. i odbędzie się w Warszawie w siedzibie Biura GIODO.

Ostatnie aktualności