UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Kto na nas patrzy? Obywatel pod obserwacją kamer, 11.10.2012 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2012-10-12
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-10-12 13:09:46
Ostatnio modyfikował: Maciej Lipka 2017-04-19 10:39:44

To temat seminarium, które odbyło się w Biurze RPO poświęcone problemom monitoringu wizyjnego. Organizatorami byli Rzecznik Praw Obywatelskich, GIODO i Fundacja Panoptykon.

Korzystanie z systemów monitoringu rodzi coraz więcej pytań o prawny zakres ingerencji w prywatność osób fizycznych i o warunki, jakie systemy monitorujące powinny spełniać. Faktem jest, że różne podmioty stosują systemy monitoringu (wideonadzoru, monitoringu wizyjnego, czy audiowizualnego), a pozyskiwaniem tą drogą informacji zajmuje się coraz szerszy krąg podmiotów zarówno  z sektora publicznego, jak i prywatnego. Skutkiem stosowania monitoringu może być utrwalanie wizerunku osób fizycznych, a następnie jego przechowywanie, opracowywanie i wykorzystywanie dla różnych celów. Tymczasem ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) nie reguluje w sposób szczególny tych kwestii. Niemniej zaznaczyć należy, że w polskim porządku prawnym istnieją przepisy branżowe, które zezwalają określonym podmiotom na stosowanie monitoringu, w tym na jednoczesne nagrywanie obrazu i dźwięku.

Biorąc pod uwagę fakt, że kwestie te są uregulowane jedynie w niektórych przepisach branżowych, oraz to, iż monitoring bywa coraz powszechniej wykorzystywany przez różne podmioty, w ocenie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) kwestia ta wymaga pilnego uregulowania. W toku seminarium Generalny Inspektor dr Wojciech Wiewiórowski zaprezentował stanowisko i obserwacje organu ds. ochrony danych osobowych (plik w załączeniu). Materiały pozostałych uczestników seminarium są dostępne na stronie internetowej Biura RPO.

W tej sprawie 24 marca 2010 r. GIODO skierował do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wystąpienie dotyczące rozważenia możliwości zainicjowania prac legislacyjnych mających na celu unormowanie w przepisach rangi ustawowej ogólnych zasad dotyczących wideonadzoru. Ponadto 13 stycznia 2011 r., dr Wojciech Rafał Wiewiórowski w odpowiedzi na pismo prof. Ireny Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich podkreślił konieczność uregulowania kwestii dotyczących monitoringu (wideonadzoru) w odrębnym akcie prawnym, innym niż ustawa o ochronie danych osobowych, dzięki czemu możliwe byłoby m.in. zagwarantowanie odpowiedniego standardu ochrony informacji pozyskiwanych z wykorzystaniem monitoringu.

Więcej w załączniku.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-10-12 13:17:43
Ostatnio modyfikował: Maciej Lipka 2017-04-19 10:35:46
Podmiot udostępniający: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wytworzył informację: Wojciech Wiewiórowski 2012-10-11
Wprowadził‚ informację: Maciej Lipka 2017-04-19 10:32:17
Ostatnio modyfikował: Maciej Lipka 2017-04-19 10:38:29

Ostatnie aktualności