UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Konferencja o dokumentacji elektronicznej w podmiotach publicznych, 6.12.2012 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2012-12-06
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-11-26 14:22:12
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

„Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych” to temat konferencji naukowej, która 6 grudnia 2012 r. odbyła  się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Kwestia dokumentacji wykonywania zadań publicznych rodzi coraz więcej problemów. Jest to spowodowane m.in. tym, że czynności odnoszące się do załatwiania jednej sprawy mogą być w części realizowane elektronicznie, a w części tradycyjnie - na papierze, co komplikuje także archiwizację akt.

Wyjaśnienia wymagały m.in. zagadnienia związane z:

  • elektronicznym zarządzaniem dokumentacją w administracji publicznej,
  • długotrwałym przechowywaniem dokumentacji elektronicznej,
  • możliwością korzystania przez urzędy z cloud computingu,
  • stosowaniem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Tematy te były omawiane w czasie konferencji „Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych” organizowanej 6 grudnia 2012 r. w Warszawie przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne.

Wykład Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pt. Wielki Brat i jego urzędowe Małe Siostry. Urząd, „jego” dane, informacje, dokumenty i rejestry publiczne rozpoczął obrady konferencji. W czasie jej trwania został również rozstrzygnięty konkurs z cyklu Forum Młodych Mistrzów.

Był to konkurs skierowany dla młodych naukowców oraz studentów. Nagrody przyznawane zostały za efekty badań. Nagrodą dodatkową przyznaną przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych była nagroda indywidualna dla najlepszego mówcy, przy której przyznaniu oceniany był sposób prezentowania swojej pracy naukowej.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-11-26 14:24:36
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności