UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Sąd I Instancji: Sprawa T-259/03 (orzeczenie z dnia 12 września 2007) Nikolaou przeciwko Komisji

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2012-03-02
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-03-02 11:06:25
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Sprawa dotyczyła skargi o odszkodowanie, na podstawie art. 288 akapit drugi WE, za szkody wyrządzone skarżącej poprzez publikację informacji dotyczących dochodzenia prowadzonego względem niej przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz odmowę ze strony OLAF przyznania jej dostępu do akt dochodzenia i przekazania jej kopii raportu końcowego z jego dochodzenia. Trybunał orzekł, że pewne informacje na temat Pani Nikolau były przedmiotem przecieku. Informacja opublikowana przez OLAF złamała dyrektywy o ochronie danych ponieważ pozwalała na jej identyfikację oraz zawierała informacje na temat śledztwa. Jednocześnie Trybunał uznał że publikacja OLAF’u nie była pierwszą na ten temat, dlatego nie przychylił się do wniosku o odszkodowanie w wysokości 900000 Euro, zasądził natomiast odszkodowanie w wysokości 3000 Euro za straty moralne.

Treść wyroku, bez uzasadnienia, dostępna pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003TJ0259:PL:HTML

Ostatnie aktualności