UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawie C‑70/10 Scarlet Extended SA Przeciwko Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2012-03-02
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-03-02 11:11:05
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Belgijskie stowarzyszenie autorów, kompozytorów oraz wydawców wydało dostawcy usług internetowych (ISP) nakaz filtrowania wszystkich połączeń peer-to-peer, wszystkich użytkowników w celach zapobiegawczych, bez ograniczeń w czasie oraz na koszt ISP. TS UE orzekł, że ochrona praw własności intelektualnej musi być wyważona z ochroną praw jednostek. System filtrowania nie może stanowić ogólnego nadzoru. W tym przypadku doszło do naruszenia praw użytkowników odnośnie ochrony danych osobowych oraz prawa do swobodnego wysyłania oraz otrzymywania informacji w Internecie. System taki zagrażałaby także swobodzie działalności gospodarczej. Z tych względów TS UE uznał że system taki stoi w sprzeczności z dyrektywami: 2000/31/WE; 2001/29/WE, 2004/48/WE, 95/46 WE oraz 2002/58/WE interpretowanymi łącznie.  

Dostępny pod adresem: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115202&pageIndex=0&doclang=PL&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=745691

Ostatnie aktualności