UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C‑468/10 i C‑469/10 Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) (C‑468/10) ,Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) (C‑469/10) przeciwko Administración del Estado.

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2012-03-02
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-03-02 11:11:35
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Art.7 f) Dyrektywy 95/46 WE ustanawia dwie przesłanki, które muszą być spełnione łącznie, aby przetwarzanie danych było legalne. Po pierwsze przetwarzanie jest konieczne dla  potrzeb wynikających z uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby trzeciej, lub [lub osób trzecich, którym dane są ujawniane. Pod drugie podstawowe prawa i wolności osoby podlegają odpowiedniej ochronie. W hiszpańskim prawie dodano do tego trzeci warunek, że dane te muszą być upowszechnione wcześniej. Sąd orzekł że taka zmiana brzmienia artykułu jest niedopuszczalna. Art. 5 dopuszcza ustanowienie bardziej szczegółowych warunków ustalania legalności przetwarzania danych osobowych jednak nie mogą ich zmieniać. Sąd stwierdził również, że Art.7 f) z uwagi na wystarczającą szczegółowość jest bezpośrednio skuteczny co oznacza, że jednostki mogą się na niego powoływać przed sądami w przypadku niewłaściwej implementacji dyrektywy lub jej braku.

Dostępny pod adresem: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115205&pageIndex=0&doclang=PL&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=745704

Ostatnie aktualności