UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Prywatność i dane osobowe w inteligentnych sieciach energetycznych, 26.06.2013 r

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2013-06-26
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-06-26 14:05:22
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Debata przedstawicieli firm dystrybuujących energię elektryczną i prawników z udziałem GIODO oraz prezesa URE.

„Prywatność i dane osobowe w inteligentnych sieciach energetycznych” to temat debaty, która odbyła się 26 czerwca 2013 roku w Warszawie. Wzięli w niej udział m.in. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dr Wojciech Wiewiórowski oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Marek Woszczyk, a także przedstawiciele firm dystrybuujących energię elektryczną i prawnicy. Jej organizatorem było Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. To pierwsza debata środowisk energetycznego i związanego z ochroną prywatności z udziałem szefów obydwu instytucji.

Spotkanie było elementem szerszej dyskusji publicznej na temat inteligentnego opomiarowania, a w szczególności aspektu gromadzenia danych pomiarowych i należytej ochrony prywatności odbiorców energii.

Celem debaty było przedstawienie stanowisk i wymiana informacji na temat wdrażanych systemów i technologii oraz dyskusja nad koniecznymi regulacjami prawnymi i ich możliwym kształtem.

Uczestnicy zgodni byli co do tego, że regulacje prawne powinny być tworzone na drodze wzajemnych konsultacji oraz brać pod uwagę interes wszystkich stron objętych skutkami wdrażania inteligentnych sieci energetycznych w Polsce.

- Uważam za niezwykle istotne, aby wdrażaniu sieci inteligentnych w Polsce towarzyszyły zmiany prawne, które zagwarantują należyty poziom poszanowania prywatności klientów firm energetycznych, a także nie ograniczą korzyści, niesionych przez zastosowanie nowych technologii w energetyce – mówił Marek Woszczyk, prezes URE. – Zastosowanie inteligentnego opomiarowania to przede wszystkim znaczące wzmocnienie pozycji klientów wobec branży energetycznej, między innymi dzięki precyzyjnym informacjom o jakości dostaw czy łatwiejszej zmianie sprzedawcy energii .

- Dane pomiarowe to dane osobowe i bez zgody klienta zbierane powinny być tylko te, które służą zapewnieniu ciągłości dostaw, optymalizacji pracy sieci energetycznej i jej zarządzaniu czy rozliczeniom za zużytą energię – mówił dr Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. – Na udostępnianie sprzedawcy bardziej szczegółowych danych, np. rejestrowanych co godzinę czy co piętnaście minut, niezbędna jest zgoda klienta. Co istotne, także samo instalowanie urządzeń zarządzania siecią domową powinno odbywać się na jego wniosek.

Dzisiejsze technologie niewątpliwie wyprzedzają rozwiązania prawne. Dlatego niezbędna jest dyskusja i wypracowanie rozwiązań, które realizując rosnące oczekiwania rynku, zapewnią najwyższe standardy bezpieczeństwa.

***

Konferencja „Prywatność i dane osobowe w inteligentnych sieciach energetycznych” została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w ramach projektu „ISE - dla domu, środowiska i gospodarki” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ostatnie aktualności