UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „IT w zdrowiu…”. Gliwice, 18-19.09.2013 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2013-09-24
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-09-24 14:21:33
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Najnowsze rozwiązania w dziedzinie technologii informatycznych oraz współczesne osiągnięcia techniki w branży usług medycznych zostały zaprezentowane podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „IT w zdrowiu – zmiany w sektorze zdrowia 2014 i prognoza 2014-2020” oraz towarzyszących jej Targach. Przedmiotem Konferencji były zaplanowane na najbliższe lata rozwiązania w dziedzinie wykorzystania nowoczesnych technologii w obszarze usług medycznych, które wynikają ze strategii zmian w systemie ochrony zdrowia w latach 2012-2015. Wśród tematów poruszanych podczas tego wydarzenia znalazły się zagadnienia związane z przygotowaniem się placówki do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej, bezpieczeństwo danych medycznych, podniesienie jakości obsługi pacjenta poprzez m.in. wdrożenie sieci bezprzewodowej, efektywne i bezpieczne zarządzanie majątkiem szpitala, digitalizacja dokumentacji medycznej, itp.

Podczas sesji plenarnej Konferencji min. Andrzej Lewiński, Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w wystąpieniu pt. „Przetwarzanie danych osobowych w służbie zdrowia w związku z wprowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej”, przedstawił podstawowe zasady ochrony danych wykorzystywane podczas prowadzenia wspomnianej dokumentacji.

Konferencja zorganizowana została przez Śląską Sieć Metropolitalną we współpracy z Samorządem Miasta Gliwice oraz Politechniką Śląską w GliwicachwCentrum Edukacyjno Kongresowym oraz Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Ostatnie aktualności