UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Rezultaty pierwszych warsztatów projektu PHAEDRA

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2013-10-08
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-10-09 09:17:47
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-12-03 08:54:37

Rezultaty pierwszych warsztatów projektu PHAEDRA skierowanego na poprawę współpracy i koordynacji między organami ochrony danych osobowych

W dniu 24 września 2013 r. w Warszawie odbyły się pierwsze warsztaty projektu PHAEDRA, które stanowiły dodatkowe wydarzenie do 35 Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Danych Osobowych i Prywatności.

W warsztatach uczestniczyło ponad 70 przedstawicieli organów ochrony danych osobowych (DPAs), rzeczników ds. ochrony prywatności (PCs), organów ds. egzekwowania ochrony danych osobowych i prywatności (PEAs) oraz innych podmiotów zainteresowanych problematyką ochrony danych osobowych i prywatności z całego świata.

W trakcie warsztatów, które otwarte zostały przez dr. Wojciecha R. Wiewiórowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przedstawiciele konsorcjum projektu zaprezentowali dotychczasowe rezultaty projektu, tj. wstępną wersję raportu podsumowującego studia przypadków i prezentującego analizę wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedstawicieli organów ochrony danych osobowych (na podstawie 53 odpowiedzi na ankietę) oraz podsumowanie wywiadów przeprowadzonych z wybranymi przedstawicielami DPAs, PCs i PEAs. Ponadto zaprezentowany został wstępny raport prezentujący różnice w legislacji ochrony danych osobowych i prywatności między poszczególnymi krajami na świcie. 

Następnie w sesji panelowej uczestnicy warsztatów wysłuchali 8 prezentacji przedstawicieli organów ochrony danych osobowych i prywatności na temat możliwości wzmocnienia współpracy i koordynacji między poszczególnymi podmiotami zaangażowanymi w ochronę danych osobowych i prywatności.

Istotnym elementem warsztatów była dyskusja na temat możliwości wsparcia wysiłków w kierunku wzmocnienia współpracy i koordynacji między poszczególnymi organami ochrony danych osobowych i prywatności, jakie może zaoferować konsorcjum projektu PHAEDRA w kolejnym roku. Najbardziej preferowane były dwa tematy:

  1. Przygotowanie ram wsparcia do wymiany informacji, wspólnych kontroli oraz skoordynowanych działań mających na celu egzekwowanie prawa pomiędzy poszczególnymi organami zajmującymi się ochroną danych osobowych i prywatności.
  2. Identyfikacja różnych typów barier ograniczających współpracę i koordynację działań w obszarze egzekwowania prawa ochrony danych osobowych i prywatności oraz propozycja strategii, które służyłyby zmniejszaniu bądź likwidacji tych barier.

Warsztaty zakończyły się wystąpieniem Jacoba Kohnstamma, Przewodniczącego Grupy Roboczej Artykułu 29.

Projekt PHAEDRA jest dwuletnim projektem finansowanym z środków Komisji  Europejskiej, Dyrekcja Generalna Sprawiedliwość (DG Justice). Projekt rozpoczął się w styczniu 2013 r. i założeniem projektu jest wsparcie w zakresie współpracy i koordynacji działań między poszczególnymi organami ochrony danych osobowych (DPAs), rzecznikami ds. ochrony prywatności (PCs), organami ds. egzekwowania ochrony danych osobowych i prywatności (PEAs) oraz innymi podmiotami zajmującymi się problematyką ochrony danych osobowych i prywatności.

W projekcie uczestniczy czterech partnerów: Vrije Universiteit Brussel (Belgia), Trilateral Research & Consulting (Wielka Brytania), Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO, Polska) oraz Universidad Jaume I (Hiszpania).

 

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej www.phaedra-project.eu.

Program warsztatów dostępny jest na stronie http://www.phaedra-project.eu/wp-content/uploads/PHAEDRA-Workshop-Agenda-20_09_13.pdf

Ostatnie aktualności