UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Konsultacje z ICO i CNIL

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2014-12-03
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-12-03 08:56:57
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-12-03 08:59:00

W ramach projektu PHAEDRA partnerzy projektu przeprowadzili cykl konsultacji z przedstawicielami brytyjskiego i francuskiego organu ochrony danych osobowych. Spotkanie z przedstawicielami brytyjskiego organu ochrony danych osobowych – Information Commisioneer's Office (ICO) odbyło się w dniu 20.12.2013 w Wilmslow. Drugie spotkanie z przedstawicielami francuskiego organu – Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) miało miejsce w Paryżu w dniu 10.01.2014.

Konsultacje miały na celu przeanalizowanie potrzeb i oczekiwań europejskich organów ochrony danych osobowych w zakresie działań, jakie można podjąć celem wzmocnienia współpracy i koordynacji między poszczególnymi organami ochrony danych osobowych, rzecznikami prywatności czy innymi instytucjami zajmującymi się ochroną prywatności na poziomie ogólnoświatowym oraz zidentyfikowania barier we współpracy miedzy tymi organami. Ustalenia poczynione w trakcie spotkań będą miały znaczący wpływ na dalszy kierunek prac w ramach projektu PHAEDRA.

Ostatnie aktualności