UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Spotkanie z członkami BCC, 21.10.2015 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2015-10-21
Wprowadził‚ informację: Agnieszka Świątek 2015-10-21 15:10:50
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2016-02-09 12:40:30

Zostało ono zorganizowane w Warszawie 21 października 2015 r. z inicjatywy firmy Iron Mountain Polska we współpracy z Business Centre Club (BCC). Jego gościem honorowym był minister Andrzej Lewiński,zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Podczas swojego wystąpienia omówił m.in. założenia unijnej reformy przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, nad którą prace dobiegają właśnie końca. Podkreślał przy tym, że dotychczasową Dyrektywę dotyczącą ochrony danych zastąpi rozporządzenie, które we wszystkich państwach członkowskich UE będzie obowiązywało bezpośrednio, bez konieczności jego implementacji.

Minister Andrzej Lewiński odniósł się także do nowej roli i zadań administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) określonych w obowiązujących od 1 stycznia 2015 r. przepisach ustawy o ochronie danych osobowych. Wskazywał, że choć nie wprowadzają one obowiązku powołania ABI, to jednak można domniemywać, że w podmiotach, które z tej możliwości korzystają, poziom ochrony danych osobowych jest na wysokim poziomie.

Z kolei dr Arwid Mednis z Kancelarii Wierzbowski Eversheds omówił kwestie zakresu danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników, do przetwarzania których pracodawcę uprawnia Kodeks pracy. W jego opinii, obecne regulacje są nieżyciowe i należałoby je zmienić.

Marek Bugała, dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu w Iron Mountain Polska omówił natomiast kwestie związane z efektywnością i bezpieczeństwem przechowywaniadokumentacji pracowniczej w wersji elektronicznej jako alternatywnego rozwiązania do archiwizowania jej w formie papierowej.

Ostatnie aktualności