UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Przepisy o ochronie danych osobowych a marketing bezpośredni-debata, 27.10.2015 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak 2015-10-26
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2015-10-26 10:10:52
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-10-29 11:40:34

 „Relacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych” - to temat debaty zorganizowanej przez Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją  Uniwersytetu Łódzkiego.

Debata stanowiła forum wymiany poglądów przedstawicieli zarówno nauki, jak i praktyków zajmujących się ochroną danych osobowych. Jej celem było przedstawienie wątpliwości interpretacyjnych i innych trudności związanych ze stosowaniem - przez przedsiębiorców podejmujących różnego rodzaju działania marketingowe – tych przepisów prawa, które mają do nich zastosowanie. Ich dogłębna analiza pozwoliła na udzielenie odpowiedzi na nurtujące podmioty tego sektora pytania związane ze zmianami ustawy prawo telekomunikacyjne, które w powszechnej opinii oznacza koniec call center i marketingu bezpośredniego.

W debacie odpowiedziano na nastepujące pytania:

1. Jaka jest relacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego i ustawy o ochronie danych osobowych? Czy można łączyć zgody wynikające z tych ustaw?

2. Czy na gruncie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną dopuszczalne jest stosowanie przesłanki prawnie usprawiedliwionego celu ADO?

3. Czy pytanie o zgodę to już marketing? Czym w ogóle jest marketing bezpośredni?

4. Czy art. 172 prawa telekomunikacyjnego to koniec call center i marketingu bezpośredniego?

5. Jakie sankcje wynikają z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych i prawa telekomunikacyjnego?

W debacie głos zabrali:

MODERATOR:

dr Dominik Lubasz

Radca prawny, wspólnik w Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych sp. k. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, w tym europejskim prawie gospodarczym. Prelegent na licznych konferencjach oraz prowadzący autorskie warsztaty dotyczące powyższej problematyki. Autor wielu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego, w tym komentarzy do ustaw, a także cyklicznych artykułów na portalach tematycznych www.PortalPrawaIT.comwww.PortalODO.com prowadzonych przez ekspertów Kancelarii Lubasz i Wspólnicy.
Doktor nauk prawnych (rozprawę doktorską pt. „Prawne bariery rozwoju handlu elektronicznego w Unii Europejskiej w świetle polskiej implementacji dyrektywy 2000/31/WE” wyróżniono w prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie "Państwa i Prawa"). Ekspert Stowarzyszenia Konsumentów Polskich ds. handlu elektronicznego. Członek Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

PRELEGENCI:

Maciej Buś 

Prezes Fundacji Forum Call Center. Ekspert Customer Contact Center. Manager, trener, konsultant biznesowy, analityk rynku, mentor od 20 lat rozwija koncepcje sprzedaży oraz obsługi klienta z wykorzystaniem nowoczesnych metod komunikacji. Propagator standardów oraz dobrych praktyk Customer Contact Center. Inicjator i główny organizator wielu ważnych projektów branżowych. Prezes Fundacji Forum Call Center – niezależnej organizacji działającej na rzecz rozwoju rynku call / contact center i profesjonalnej obsługi klienta

Łukasz Kiczma

Członek zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej. Wcześniej od dwóch lat zasiadał w Radzie Izby Gospodarki Elektronicznej, gdzie aktywnie wspierał działania e-Izby i jej merytoryczny rozwój. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach, Wydziału Nauk Politycznych. Dysponuje szerokimi kompetencjami w zakresie międzynarodowej integracji politycznej i gospodarczej. Posiada również kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie handlu elektronicznego (od 15 lat prowadzi sklep internetowy), a także ekspercką wiedzę z obszaru prawa internetowego. Prywatnie interesuje się tematami potęgonomii i potęgometrii jednostek politycznych.

Xawery Konarski

Adwokat. Specjalizuje się w problematyce prawnej IT, TMT oraz prawie reklamy. Jego zainteresowania skupiają się także wokół prawa cywilnego oraz prawa własności intelektualnej. Jest autorem lub współautorem publikacji naukowych z tego zakresu, m.in. Komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (2004), Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania (2007), Prawo reklamy i promocji (2007), a także poradników: Internet i prawo w praktyce (2002) oraz Prawo marketingu bezpośredniego (2009). Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UJ (1992), odbywał staże zagraniczne, m.in. w Kancelarii Prawnej De Brauw Blackstone Westbroek w Hadze (1995) oraz Kancelarii Prawnej Boekel de Neree w Amsterdamie (1995). Ekspert prawny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad wieloma ustawami z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT. Członek Rady Programowej kwartalnika naukowego „Prawo Mediów Elektronicznych” oraz Rady Eksperckiej czasopisma „Prawo i Regulacje Świata Mediów i Telekomunikacji”. Jako wspólnik Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy nadzoruje prace prawne dla wielu polskich i zagranicznych podmiotów z branży IT, TMT oraz reklamowej.

dr Paweł Litwiński

Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, członek sekcji prawa własności intelektualnej Instytutu Allerhanda. Członek komisji: ds. Informatyzacji i Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej. Ekspert Komisji Europejskiej do spraw ochrony danych osobowych w umowach cloud computing. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington. Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (CH Beck, 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015), monografii „Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym” (Wolters Kluwer, 2009), a także pozycji p.t. „Prawo Internetu” (LexisNexis 2004, 2007), „Prawo reklamy i promocji” (LexisNexis 2007), monografii: „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania” (2007), „Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia” (2007) oraz „Prawo umów elektronicznych” (2006). Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach związany z powyższą tematyką prawną. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Akademii Leona Koźmińskiego.

Bogusława Pilc

Radca prawny, Dyrektor Departamentu Inspekcji w Biurze Generalnego  Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych m.in.  w Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, autorka publikacji z zakresu ochrony danych osobowych.

Łukasz Puchała

Pracownik Departamentu Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego, zajmujący się prowadzeniem postpowań administracyjnych zakresie naruszeń praw użytkowników końcowych wynikających z prawa telekomunikacyjnego. Specjalizuje się w zagadnieniach ochrony praw konsumentów oraz użytkowników końcowych, w tym ochroną prywatności w sieciach telekomunikacyjnych. Doświadczenie na rynku telekomunikacyjnym zdobywał jako pracownik Orange Polska S.A. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aplikant radcowski.

dr hab. Dariusz Szostek

Profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego, radca prawny (wpis nr KT 3267 na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Katowicach). Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym handlu elektronicznym oraz e-Administracji. Uczestniczy w licznych konferencjach naukowych, pracach legislacyjnych nad regulacjami prawnymi dotyczącymi nowych technologii, prowadzi szkolenia.

Daniel Ślęzak

Radca prawny. Kieruje Działem Ochrony Danych i Prywatności jak również pełni funkcję administratora bezpieczeństwa informacji w T-Mobile Polska S.A. Wcześniej przez 6 lat pracował w Departamencie Prawnym tej Spółki. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu szeroko rozumianego prawa telekomunikacyjnego, ochrony prywatności i usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności związanych z wdrażaniem nowych produktów i usług, prowadzeniem kampanii marketingu bezpośredniego, retencją danych oraz zwalczaniem nadużyć. Uczestniczy w pracach organizacji zrzeszających przedsiębiorców telekomunikacyjnych mających na celu znoszenie barier w rozwoju rynku telekomunikacyjnego.

Szczegóły o debacie, nad którą GIODO objął patronat, znajdują się pod linkiem:

http://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/centra-naukowe/centrum-ochrony-danych-osobowych/aktualnosci/item/1067-relacja-ustawy-o-swiadczeniu-uslug-droga-elektroniczna-prawa-telekomunikacyjnego-oraz-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: WPiA 2015-10-26
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2015-10-26 11:12:53
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-10-26 11:13:58

Ostatnie aktualności