UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

37. Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-10-29
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-10-29 09:10:29
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-10-29 11:35:19

W dniach 26-29 października 2015 r. w Amsterdamie odbywa się 37. Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności, której gospodarzem jest holenderski organ ochrony danych.

Międzynarodowe Konferencje to najważniejsze, poświęcone zagadnieniom ochrony danych osobowych i prywatności - odbywające się cyklicznie, od 37 lat - spotkania, w których biorą udział rzecznicy ochrony danych osobowych z Europy, na czele z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, jak i rzecznicy z całego świata, przedstawiciele instytucji UE, rządów państw, eksperci zajmujący się tą problematyką, przedstawiciele świata akademickiego, organizacje pozarządowe i międzynarodowe działające na rzecz praw człowieka, jak i przedstawiciele biznesu.

W dniach 26-27 października 2015 r. odbyła się sesja zamknięta, czyli coroczne spotkanie zrzeszające wyłącznie rzeczników ochrony danych i prywatności z całego świata. Jej istotnym punktem było przyjęcie następujących dokumentów: Rezolucji w sprawie sprawozdawczości zapewniającej przejrzystość, Rezolucji  w sprawie ochrony prywatności i międzynarodowych działań humanitarnych, Rezolucji dotyczącej specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. prawa do prywatności oraz Rezolucji w sprawie strategicznego kierunku Konferencji.

Natomiast w dniach 28-29 października 2015 r. odbywają się sesje otwarte 37. Międzynarodowej Konferencji. Tematem przewodnim obrad jest projekt „Privacy Bridges”, w ramach którego dziewięciu uznanych ekspertów w dziedzinie ochrony prywatności z USA i UE opracowało 10 praktycznych propozycji mających na celu podniesienie poziomu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i USA. Sprawozdanie ekspertów dotyczące projektu dostępne jest na stronie: https://www.privacyconference2015.org/wp-content/uploads/2015/10/Privacy-Bridges-Paper-release-version.pdf.

W ramach Międzynarodowej Konferencji odbył się także pierwszy warsztat zorganizowany w ramach projektu PHAEDRA II. Spotkanie, którego gospodarzem był Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych poświęcone było zagadnieniu współpracy europejskich organów ochrony danych w kontekście zasad jakie dla tej współpracy przewidziane są tekście ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W trakcie trzech sesji warsztatu dyskutowano m.in. na temat modelu współpracy oraz koordynacji działań organów ochrony danych osobowych w planowanych przepisach unijnych, praktycznym trudnościom, jakie napotykają w swojej międzynarodowej współpracy organy ochrony danych oraz planowanych działaniach i projektach usprawniających praktyczną współpracę miedzy rzecznikami ochrony danych i prywatności. Więcej informacji o projekcie PHAEDRAII znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.

Szczegółowe informacje na temat Konferencji oraz program sesji otwartych dostępny jest na stronie: https://www.privacyconference2015.org/.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-10-29
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-10-29 09:14:59
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-10-29 11:35:19
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-10-29
Wprowadził‚ informację: Sylwia Walencik 2015-10-29 10:32:10
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-10-29 11:35:19
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-10-29
Wprowadził‚ informację: Sylwia Walencik 2015-10-29 10:37:23
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-10-29 11:35:19
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-10-29
Wprowadził‚ informację: Sylwia Walencik 2015-10-29 10:40:42
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-10-29 11:35:19
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-10-29
Wprowadził‚ informację: Sylwia Walencik 2015-10-29 10:42:47
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-10-29 11:35:19

Ostatnie aktualności