UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Ogólnoeuropejskie ćwiczenia z zakresu naruszeń ochrony danych osobowych

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-11-18
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-11-18 09:11:50
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-11-18 16:56:36

Ćwiczenia odbyły się w dniach 17-18 listopada 2015 r. w siedzibie Wspólnego Centrum Badawczego (Joint research Center) Komisji Europejskiej w Isprze (Włochy).

Zasadniczym celem ćwiczeń było sprawdzenie zdolności i przygotowania organów ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej do reakcji na naruszenie ochrony danych o charakterze ponadnarodowym. Symulacja miała także na celu analizę możliwości współpracy organów ochrony danych w odniesieniu do takiego incydentu poprzez m.in.: zdiagnozowanie wszelkich ograniczeń mających wpływ na efektywność tej współpracy (takich jak ograniczenia prawne, organizacyjne, czy też językowe) i sprawdzenie możliwych kanałów komunikacji pomiędzy organami.

W ćwiczeniach wzięli także udział przedstawiciele organów ochrony danych z Niemiec, Hiszpanii, Francji, Włoch, Irlandii oraz Grecji.

Ostatnie aktualności