UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czego dotyczy zmiana przepisów?

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2015-01-19
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2015-01-19 14:01:25
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2016-08-24 13:29:36

W znowelizowanym art. 48 u.o.d.o., dopuszczającym przekazywanie danych do państw trzecich, które nie zapewniają na swoim terytorium odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych (dalej zwanych państwami trzecimi) pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez GIODO, wprowadzono ust. 2-5 określające sytuacje, w których uzyskanie ww. zgody GIODO nie będzie już wymagane oraz regulujące tryb zatwierdzenia przez GIODO nowego instrumentu zapewniającego odpowiednie gwarancje praw i wolności osób, których dane dotyczą, tj. wiążących reguł korporacyjnych.

Ostatnie aktualności