UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy zmodyfikowane przez administratora danych standardowe klauzule umowne pozwalają na przekazanie danych do państwa trzeciego bez konieczności uzyskania zgody GIODO?

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2015-01-19
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2015-01-19 14:01:12
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2016-08-24 13:29:36

Co do zasady w przypadku modyfikacji klauzul umownych nie mają one przymiotu standardowych klauzul umownych ustanowionych decyzją Komisji Europejskiej na podstawie Dyrektywy 95/46/WE, a tym samym wymagane będzie uprzednie uzyskanie zgody GIODO na przekazanie danych osobowych do państw trzecich, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Tym niemniej dopuszczalne są drobne zmiany nie związane z zakresem praw i obowiązków stron umowy, które tym samym nie wpływają na gwarancje ochrony praw i wolności osób, których te dane dotyczą.

Ostatnie aktualności