UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Możliwość składania skarg i wniosków - formularze

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek - Druś 2017-10-05
Wprowadził‚ informację: Maciej Lipka 2017-10-05 15:10:58
Ostatnio modyfikował: Maciej Lipka 2017-10-05 15:47:11

Jednym z ważniejszych elementów Tarczy Prywatności jest mechanizm rozpatrywania skarg osób, których dane dotyczą.

Umowa Tarczy Prywatności nakłada na amerykańskich administratorów danych obowiązek zapewnienia możliwości rozpatrywania skarg składanych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Osoba, której prawo do prywatności zostało naruszone, a której nie udało się wyjaśnić kwestii bezpośrednio u administratora, ma możliwość złożenia skargi do krajowego organu ochrony danych osobowych (w przypadku Polski - do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). GIODO będzie mógł interweniować bezpośrednio w Departamencie Handlu USA w zakresie braku realizacji obowiązków wynikających z Tarczy Prywatności.

Z kolei w przypadku gdy ktokolwiek ma wątpliwości dotyczące przetwarzania jego danych osobowych przez amerykańskie organy wywiadowcze, może skorzystać z prawa złożenia wniosku do Rzecznik ds. Tarczy Prywatności.

Rzecznik ds. Tarczy Prywatności to nowy mechanizm ustanowiony na mocy Tarczy Prywatności w celu ułatwienia rozpatrywania i udzielania odpowiedzi na wnioski dotyczące możliwego dostępu amerykańskich organów wywiadowczych do danych osobowych przekazywanych z UE do USA w celach związanych z bezpieczeństwem narodowym.

W celu usprawnienia komunikacji i ułatwienia procesu zgłaszania naruszenia praw osoby, której dane dotyczą, Grupa Robocza Art. 29 ds. Ochrony danych utworzyła dwa formularze:

  • Formularz skarg na podmioty z sektora biznesu kierowanych do organów ochrony danych UE, który ma ułatwić zawiadomienie organu ochrony danych o potencjalnym naruszeniu danych osobowych albo praw osoby, której dane dotyczą, przez administratora danych zlokalizowanego na terytorium USA,
  • Formularz do składania wniosków do rzecznika ds. Tarczy Prywatności USA

Formularze zostały stworzone tak, aby zapewnić przekazanie organowi wszystkich danych niezbędnych z punktu widzenia rozpoznania sprawy. Korzystanie z nich nie jest obowiązkowe. Zgłoszenia można dokonać w dowolnej formie. Najistotniejsze jest przekazanie wskazanych w nich informacji, które pozwolą na rozpatrzenie sprawy.

Załączone pliki

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-10-05
Wprowadził‚ informację: Maciej Lipka 2017-10-05 15:38:19
Ostatnio modyfikował: Maciej Lipka 2017-10-05 15:46:37
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-10-05
Wprowadził‚ informację: Maciej Lipka 2017-10-05 15:39:55
Ostatnio modyfikował: Maciej Lipka 2017-10-05 15:46:37

Ostatnie aktualności