UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

35. posiedzenie plenarne Komitetu T-PD

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-11-27
Wprowadził‚ informację: Sylwia Walencik 2017-11-27 14:11:25
Ostatnio modyfikował: Sylwia Walencik 2017-11-27 14:15:54

W dniach 22-24 listopada 2017 r. w Strasburgu odbyło się 35. posiedzenie plenarne Komitetu Konsultacyjnego ds. Konwencji o Ochronie Osób w związku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych Osobowych (Komitetu T-PD), w którym udział wzięła Urszula Góral, Dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej.

Członkiem Komitetu T-PD z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Jednym z głównych punktów obrad była kwestia modernizacji Konwencji Rady Europy nr 108 z dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, na której koncentrują się prace Komitetu T-PD.

Ponadto przedmiotem dyskusji były następujące istotne dokumenty: rekomendacja w sprawie ochrony danych dotyczących zdrowia oraz projekt praktycznego poradnika dotyczącego wykorzystywania danych osobowych w sektorze policji.

Wśród innych omawianych zagadnień znalazły się również m.in. współpraca z organami Rady Europy oraz Program prac Komitetu T-PD na lata 2018-2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Więcej informacji o 35. posiedzeniu plenarnym Komitetu T-PD dostępnych jest na stronie: https://www.coe.int/en/web/data-protection/consultative-committee-tpd/meetings/agenda-35plenary.

Ostatnie aktualności