UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

33. posiedzenie plenarne Komitetu T-PD

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-12-13
Wprowadził‚ informację: Sylwia Walencik 2017-12-13 13:12:50
Ostatnio modyfikował: Sylwia Walencik 2017-12-13 13:44:37

W dniach 29 czerwca -1 lipca 2016 r. w Strasburgu odbyło się 33. posiedzenie plenarne Komitetu Konsultacyjnego ds. Konwencji o Ochronie Osób w związku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych Osobowych (Komitetu T-PD), w którym udział wzięła Urszula Góral, Dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej.

Członkiem Komitetu T-PD z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Jednym z głównych punktów obrad była kwestia modernizacji Konwencji Rady Europy nr 108 z dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych. Komitet T-PD z zadowoleniem przyjął finalizację prac nad modernizacją Konwencji przez Komitet Ad Hoc ds. Ochrony Danych (CAHDATA) oraz ponownie podkreślił znaczenie bezzwłocznej realizacji celu, jakim jest modernizacja Konwencji, umożliwiając jej szybkie wejście w życie.

Przedmiotem dyskusji była także rekomendacja w sprawie ochrony danych dotyczących zdrowia, która ma być zrewidowana w świetle otrzymanych uwag, a następnie przedłożona do kolejnego czytania podczas posiedzenia plenarnego.

Ponadto uczestnicy 33. posiedzenia omówili następujące dokumenty: projekt praktycznego poradnika dotyczącego wykorzystywania danych osobowych w sektorze policji, który ma być poddany dalszej analizie podczas kolejnego posiedzenia Biura Komitetu T-PD; projekt wytycznych w zakresie ochrony osób w odniesieniu do przetwarzania ich danych osobowych w świecie Big Data, które po dalszej analizie w czasie następnego posiedzenia Biura Komitetu T-PD mają być przyjęte w ramach procedury pisemnej, oraz projekt wytycznych w zakresie ochrony prywatności w relacjach medialnych, które mają być poddane dalszej analizie podczas posiedzenia Biura Komitetu T-PD, w konsultacji z Komitetem Sterującym ds. Mediów i Społeczeństwa Informacyjnego. Kolejnym omawianym dokumentem był projekt opinii w sprawie danych pasażerów linii lotniczych (PNR), który ma być przyjęty przez delegacje w ramach procedury pisemnej do końca lipca 2016 r.

Wśród innych zagadnień, które były przedmiotem obrad, znalazła się również m.in. współpraca z organami Rady Europy.  

Podczas posiedzenia na stanowisko przewodniczącego Komitetu T-PD powołano Panią Alessandrę Pierucci z włoskiego organu ochrony danych.

Więcej informacji o 33. posiedzeniu plenarnym Komitetu T-PD dostępnych jest na stronie: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/TPD_documents/OJ_T-PD33(2016)_En.asp

Ostatnie aktualności