UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

30. posiedzenie plenarne Komitetu T-PD

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2013-11-04
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-11-05 13:54:24
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

W dniach 15-18 października 2013 r. w Strasburgu odbyło się 30. posiedzenie plenarne Komitetu Konsultacyjnego ds. Konwencji o Ochronie Osób w związku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych Osobowych (Komitetu T-PD), w którym udział wzięła Urszula Góral, Dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej.

Członkiem Komitetu T-PD z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Jednym z głównych punktów obrad była kwestia modernizacji Konwencji Rady Europy nr 108 z dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, na której koncentrują się prace Komitetu T-PD. Podczas posiedzenia Komitet T-PD dokonał analizy projektu Raportu wyjaśniającegodo modernizowanej Konwencji (propozycje przyjęte przez T-PD podczas 29 posiedzenia plenarnego) oraz poprosił Sekretariat o wprowadzenie zmian do raportu w świetle prowadzonych dyskusji, celem przedłożenia go następnie Komitetowi Ad Hoc ds. Ochrony Danych (CAHDATA), odpowiedzialnemu za zakończenie prac nad raportem równocześnie z pracami prowadzonymi nad projektem modernizowanej Konwencji.

Więcej informacji o 30. posiedzeniu plenarnym Komitetu T-PD dostępnych jest na stronie: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/TPD_documents/OJ_T-PD_30_E.asp.

Ostatnie aktualności