UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

31. posiedzenie plenarne Komitetu T-PD

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2014-07-29
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-07-29 11:35:29
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-29 13:36:06

W dniach 2-4 czerwca 2014 r. w Strasburgu odbyło się 31. posiedzenie plenarne Komitetu Konsultacyjnego ds. Konwencji o Ochronie Osób w związku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych Osobowych (Komitetu T-PD), w którym udział wzięła Urszula Góral, Dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej.

Członkiem Komitetu T-PD z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Jednym z głównych punktów obrad była kwestia modernizacji Konwencji Rady Europy nr 108 z dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, na której koncentrują się prace Komitetu T-PD. Ponadto zakończono prace nad projektem zrewidowanej rekomendacji w sprawie ochrony danych osobowych wykorzystywanych  do celów zatrudnienia. Dokument ten został przekazany do Komitetu Ministrów Rady Europy celem przyjęcia.

Wśród szeregu innych kwestii, które zostały poruszone podczas posiedzenia, znalazły się również m.in. rekomendacja w sprawie danych medycznych, kwestia Big Data, współpraca z organami Rady Europy, projekt opinii – wpływ mechanizmów automatycznej międzypaństwowej wymiany danych osobowych do celów administracyjnych i podatkowych na ochronę danych oraz projekt opinii – Rekomendacja PACE 2041 (2014) – “Poprawa ochrony i bezpieczeństwa użytkownika w cyberprzestrzeni”.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-10-08 14:23:55
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-11-20 14:08:35

Ostatnie aktualności