UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

32. posiedzenie plenarne Komitetu T-PD

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2016-04-20
Wprowadził‚ informację: Sylwia Walencik 2016-04-20 15:04:41
Ostatnio modyfikował: Sylwia Walencik 2016-04-20 15:38:59

W dniach 1-3 lipca 2015 r. w Strasburgu odbyło się 32. posiedzenie plenarne Komitetu Konsultacyjnego ds. Konwencji o Ochronie Osób w związku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych Osobowych (Komitetu T-PD), w którym udział wzięła Urszula Góral, Dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej.

Członkiem Komitetu T-PD z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Jednym z głównych punktów obrad była kwestia modernizacji Konwencji Rady Europy nr 108 z dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, na której koncentrują się prace Komitetu T-PD. Podczas posiedzenia przeanalizowano projekt Sprawozdania wyjaśniającego do zmodernizowanej wersji Konwencji 108.

Ponadto uczestnicy 32. Posiedzenia plenarnego przyjęli opinię dotyczącą Rekomendacji Zgromadzenia Parlamentarnego 2067 (2015) w sprawie „masowego nadzoru”, którą następnie przekazano do Sekretariatu Komitetu Ministrów celem przyjęcia.

Wśród szeregu innych kwestii, które zostały poruszone podczas posiedzenia, znalazły się również m.in. rekomendacja w sprawie danych medycznych, kwestia Big Data, współpraca z organami Rady Europy oraz kwestia automatycznej międzypaństwowej wymiany danych osobowych do celów podatkowych.

Podczas posiedzenia zakończono również prace na projektem Programu prac Komitetu T-PD na lata 2016-2017. W programie prac przewidziano m.in. prace nad kwestią ochrony danych dotyczących pasażerów linii lotniczych (PNR) oraz prace nad rewizją Rekomendacji w sprawie ochrony danych medycznych.

Więcej informacji o 32. posiedzeniu plenarnym Komitetu T-PD dostępnych jest na stronie: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/TPD_documents/OJ_T-PD32%282015%29_En%20%2811%2006%202015%29.asp

     

 

Ostatnie aktualności