UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy poseł nie narusza przepisów ustawy o ochronie danych osobowych ujawniając w oświadczeniu majątkowym - zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora - dane personalne osoby fizycznej, która udzieliła mu pożyczki?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-06-27
Wprowadził‚ informację: 2004-04-30 09:51:29
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż zobowiązują go do tego przepisy ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych określa przesłanki legalizujące proces przetwarzania (w tym zbierania i udostępniania) danych osobowych. Przetwarzanie to jest uzasadnione m.in. wtedy, gdy jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

W myśl przepisów ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora oświadczenie o stanie majątkowym, do złożenia którego obowiązani są posłowie i senatorowie, zawiera informację  m.in. o zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone (art. 35 ust. 1 pkt 4).  Zgodnie z treścią pkt XI formularza oświadczenia o stanie majątkowym, stanowiącego załącznik do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, w oświadczeniu o stanie majątkowym poseł lub senator jest zobowiązany wskazać "zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości)".

Powołane przepisy nakazują posłom i senatorom ujawnienie informacji o zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym o zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone, tj. między innymi informacji o podmiocie udzielającym kredytu lub pożyczki. Oznacza to, iż dane każdego podmiotu, np. instytucji finansowej czy też osoby fizycznej, udzielającego osobie pełniącej funkcje publiczne pożyczki lub kredytu, podlegają ujawnieniu w oświadczeniu o stanie majątkowym posła lub senatora.

 

 

Ostatnie aktualności